tarih

 1. M

  Tarih Sahnesinde Kablonun Gelişimi

  TARİHİN DERİNLİKLERİNDE KABLONUN GELİŞİMİ Kabloların kullanılmadığı neredeyse hiçbir alan yoktur desek yeridir. Mobil cihazlardan büyük sanayi aletlerine kadar her alanda elektriğin taşınmasında kablo kullanılmaktadır. Kablonun Manevi Babası Michael Faraday ve Dinamo İlkesi Yeryüzünü örümcek...
 2. Sindella

  Pragmatik Tarih Yazıcılığı

  Eğitim müfredatındaki tarih, Öğretici (pragmatik) Tarih Yazıcılığı türünde yazıldı. Peki bu Pragmatik Tarih Yazıcılığıyla belli görüş ve ideolojiler çatısı altında yazılan tarih ne kadar güvenilir? İdeolojilere bağlı kalınarak yazılan tarihi belli düşünceleri olmayan beyinlere tamamen doğruymuş...
 3. A

  ...

  ...
 4. A

  ...

  ...
 5. evrensel-insan

  Ulke ve Toplumumuz Tarih Olarak Renkleniyor

  Evet, ulke ve toplumumuz etik temeldeki her bir kavramda tarih olarak renkleniyor. Bir yanda Canakkale zaferi ve bunun "Osmanli/T.C.'ne mal edilmesi" kutlamalari Bir yanda "Ermeni sorunu ve katliam/soykirim" tartismalari Bir yanda "23 Nisan/Kutlu Dogum Haftasi ve Kandil" Gecmiste "Turkun...
 6. T

  Evrimsel ve Döngüsel Tarih

  DOĞA BİLİMLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN EVRİMSEL VE DÖNGÜSEL TARİH Bu yeni tarihin kısa özeti aşağıdaki formülde verilmiştir. Darwin’in evrimi + Nietzsche’nin döngüselliği + Tarih bilimi = YENİ BİR SOSYAL BİLİMLER KURAMI Uzun özetine gelince; Bilimsel tarih ya da evrimsel ve döngüsel tarih...
 7. A

  Tarih Felsefesi Nedir?

  "Tarih felsefesi, tarihin kavramsal bir bakış açısıyla yorumlanması. Eleştirel tarih felsefesi ve kurgusal tarih felsefesi olarak iki başlık altında incelenir. Bunlardan ilki, akademik tarih dalını "kuram" özelinde incelemekte; tarihsel belgelerin doğası, nesnelliğin ne derece olası olduğu gibi...
 8. G

  Hikmet Kıvılcımlı - Tarih ve Barbarlık

  TARİH ve BARBARLIK A- MEDENİYET ve BARBARLIK Barbarlığın Tarihteki rolünü daha iyi göze çarptırmak için, önce siyasî Tarih bakımından olayları, nasılsalar öyle ve kısaca hatırlayalım. Barbarlık, bildiğimiz gibi, ÇÖMLEKÇİLİKin icadıyla girişilen Toplum biçimi olarak 3 konağa ayrılır. Medeniyet...
 9. G

  Neden tarih boyunca felsefe erkek egemenliği altında kalmıştır ?

  Ben bir kadın olarak felsefeyle uzun süredir ilgileniyorum ve tüm filozofların erkek olması beni düşündürüyor.Felsefe sadece orta yaş bunalımına girmiş erkeklerin uğraşı değil heralde?Ataerkil sistemin bu alanda da kendisini göstermesinin nedeni ne olabilir sizce ?
 10. Ferdinand Bardamu

  Tarih Tezleri - Tarihsel Perspektif

  Bilimsel düşünmenin bir gereği olarak tarihi konular, bir tarih tezinden hareket edilirek değerlendirilmelidir.Tarih tezleri , Tarih nedir? Nasıl olaylardan meydana gelir? Toplumsal olayların ve değişimin tici gücü nedir? vb. gibi sorulara verdikleri cevaplar ile farklılaşmaktadırlar...
 11. 5

  tarih öncesi nedir ?

  Yazının bulunmasından önceki çağlar Yazının bulunmasından önceki insan topluluklarının evrimini inceleyen bilim, prehistorya
 12. 5

  tarih düşürmek nedir ?

  önemli sayılan bir olayın, çoğunlukla nazım biçiminde söylenen sözlerle, ebcet hesabına göre tarihini belirtmek
 13. 5

  tarih atmak (veya koymak) nedir ?

  bir şeyin üzerine tarih yazmak
 14. 5

  tarih nedir ?

  Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin...
 15. 5

  mücevher tarih nedir ?

  Divan edebiyatında, ebcet hesabına göre yalnız noktalı harfleri sayıldığında söz konusu olayın tarihini gösteren dize veya söz
 16. 5

  milâdî tarih nedir ?

  Milâdî takvimin belirttiği tarih
 17. E

  Tarih ve sorumluluk

  Hangi ülke, din, aitlik, adına olursa olsun. Taraflaşmamıza isyan etmediğimize şaşıyorum. Ait hissetmek, ayrıcalıklı hissetmek, “biz” diyebilmek için geçmişler uydurduk. Kimi yüz, kimi bin yıllık geçmişlere inandık, inandırıldık. İnanmayanlarımız da kendilerine yakıştırılan aitliklerin...
 18. phi

  Insan ve Tarih Bilinci

  İnsan zaman içinde yaşayan bir varlıktır. İnsanda “zaman bilinci”nin bulunması da, bu durumun farkında olduğunun göstergesidir. Geçmiş, şimdi ve gelecek, zamanın boyutlarıdır. Şimdi, hem geçmişi hem de geleceği kapsayan bir zaman kesitidir. Çünkü insan Leibniz’in sözlerinde...
 19. A

  Tarih Boyunca Atom Çalışmaları

  Tarih Boyunca Atom Çalışmaları Atom konusunda yapılan çalışmaların tarihi çok eskidir. Eski Yunan filozoflarından Leukippos ile Demokritos, günümüzden binlerce yıl önce, maddelerin çok küçük birtakım parçacıklardan meydana geldiğini ileri sürmüşlerdi. Bu parçacıklar, aralarında birleşerek...
 20. C

  Müziğin Tarih Yolcuğu

  Müziğin Tarih Yolculuğu - 1 Bu yazımızda, müziğin ilk ortaya çıkışından bugüne uzanan serüvenini inceleyeceğiz. En basit yaşam biçiminin olduğu dönemde, müzikte var olan basitliği, zamanla sınıflar, kırlar, kentler oluştukça karmaşıklaşan yaşamla birlikte müzikte oluşmaya başlayan çeşitliliği...
Üst