Laodikya kullanıcısının son içeriği

 1. L

  Althusser'de Bilim Ve Felsefe

  Marx'ta felsefe pek yoktur ama örneğin Althusser'de bu daha fazladır. Bilim ise son kertede belirleyicidir. Bunun sebebi ise Althusser'de egemen olan üst yapı, alt yapıya evrilir yine "sosyal" özne, "eylem" halindeki doğaya dönüşür. Aktif olan pasif ve barışçı olan halini alır. Dolayısıyla...
 2. L

  Marksizm Baskıcı Mıdır?

  İşçi sınıfının kaderi dünyayı değiştirmektir. İşçi sınıfı modern zamanların bir ürünüdür. Ve en son ortaya çıkan sınıf işçi sınıfıdır. Mesela Marx işçileri sadece vah vah yazık hepsi birileri tarafından sömürülüyorlar diye değil sadece işçi sınıfının en ilerici olmasından da kaynaklıdır. İşçi...
 3. L

  Marksizm Baskıcı Mıdır?

  Marksizm Baskıcı Mıdır? "...bu bilgi –bilimde ve ondan ayrı düşünülemez olan olgularda–burjuvazinin kaçınılmaz çöküşünü ve bütün insanlık soyunu kurtaracak olan emekçi sınıfın zaferini gösterir. Bu genel saldırı karşısında, bu nihai muharebede, burjuvazinin elinde çok fazla silah...
 4. L

  Marx'ta Öz Ve Varlık

  Marx'ın Felsefesi: Marx'ın ekonomik terimlerinin arkasındaki felsefi kavramları açıklamaya çalışacağım burada. En temel felsefi kavramlar ışığında kısa kısa Marx'ı inceleyeceğiz. -Öz Ve Görünüş: Marx'ta öz konusuna meta ile girilmiştir. Meta tekil ve tümeldir ayrıca bizim dışımızda var olan...
 5. L

  Nietzsche'nin Ontolojisi Nerede?

  Nietzsche'de "varlık" Marx, Hegel gibi "sistem" sahibi değildir yani varlık yasalara dayanmaz. Emareler şeklinde kendisini göstermek zorundadır, her şey geçicidir bilimsel değil günlük bir dili vardır yani. O yüzden klasik varlık tanımı yoktur. Varlık konusu onda tartışmalı bir şeydir varlıktan...
 6. L

  30 Kasım - 06 Ekim Tartışma Konusu : Günümüzde Varoluşçuluk mümkün müdür?

  Varoluşçuluk ilk olarak Hegel'in toplumcu felsefesine, bireyi kavramsal kılmasına karşı olarak 19. yy da çıkmıştır ama o zamanlar çok zayıftı. Özellikle 20. yy da doğu ile batının ayrılması; doğu da klasik Marksizm varken batı da bireycilik yükselmeye başlamasıyla bu akım çok güçlenmişti...
 7. L

  Müzik

 8. L

  Müzik

 9. L

  İnsan Neden Ölümsüz Olmak İster?

  Ölümden korkmayı bir psikolog narsizme bağlamıştı. İnsan narsist bir kişiliktir demişti. Firavunlar bu yüzden ölümsüzlük adına piramitler yaptırmıştır belki de. Ama bence insan hayvandan farklı olarak öleceğinin bilincine sahip. Öleceğini önceden bilen tek canlı insanoğludur. Hayvanlar da...
 10. L

  Althusser Üzerine

  Althusser Felsefesi: "...Çünkü ben önce bir insanım, sonra Fransız'ım. Ben mecburen insan olarak doğdum ve tesadüfen Fransız oldum" - Louis Althusser Althusser felsefesine her zaman kendi aklını kullandığını belirttiği bir sözüyle başlamak istedim. Günümüzde etnik ve kültürel farklılık...
 11. L

  Marks'ta Hakikat Mi Gerçeklik Mi?

  Marks'ta Hakikat Mi Gerçeklik Mi? Bu sefer sadece felsefi bir konu açmadım popüler, güncel bazı konuları da işleyeceğim. Beyin fırtınası yapacağız zaman zaman. Ben, Marks'ın praksis konusuna çok karıştırılan hatta Orhan Hançerlioğlu'nun bile adeta sıradan bir ırkçı gibi çok karıştırdığı bir...
 12. L

  Marks'ın Temel Kavramları

  Hoş buldum ve teşekkür ederim... Bence Marks insanlığın barış, adalet ve refah içinde yaşaması için uğraşmıştır. Fakat bu o kadar kolay değil çünkü insanlar çok dar görüşlü, kendilerinden başkasını düşünmüyorlar. Germinal kitabında Zola; "siz işçiler, sınıf bilinciyle değil de kendinizden...
 13. L

  Marks'ın Temel Kavramları

  Marks'ın Temel Kavramları: İlk olarak meta ile başlayalım... Meta Nedir? Meta nesnel bir kavramdır ama basit ve özeldir; karışık, sıradan bir nesnellik değildir. (Bu yüzden isim, sıfat ayrımı önemlidir.) Meta, Hegel felsefesi gibi bir töze bağlı değildir. Değişiklik gösterir, çoğalır...
 14. L

  Teknik Öneri ve Şikayetleriniz

  İçtenlik adlı arkadaşta da benzer sorun varmış. Onun söylediği gibi yazıyı kısaltınca sanırım kabul ediyor site. Öyle denedim, oldu...
 15. L

  Foucault'un İktidarı

  Foucault'un İktidarı: Foucault iktidarı her ne kadar 1980'lerde ortaya çıksa da, 1945'in ve Stalin politikalarının sonuçlarının ürettiği bir gerçektir, sonrasında Vietnam savaşının bürokrasinin etkisini azaltması olarak kendisini gösterir. Eski iktidarlar ise dokunulmazlığı olan tekeller...