epoché kullanıcısının son içeriği

 1. E

  Konuşma Kutusu - Chatbox

  Herhalde sitenin felsefeyle pek bir alakası bulunmadığından — görünürde de bulunamayacağından :redface: Şimdiye kadar yazıştığım arkadaşlar, sağlıcakla kalınız.
 2. E

  Mevlana'ya Zulüm Etmek

  “nefs-i emmaresinin güdümünden” kurtulmuş ama , kendisiyle çelişmekten kurtulamamış :)
 3. E

  Parmenides Baba ve Kavramsal Yetin-Yeterlilik

  Parmenides—Herakleitos dikotomisi, “insan” kimliklenmesinde ortaya çıkan bütün çelişkilerin genel bir resmini çizer (batı felsefesi tarihinde Herakleitos'un önemini anlatmaya lüzum yok sanırım) Bir diğer değini, yaygın kanının aksine, pre-Sokratik doğa filosoflarının çoğunluğu (Demokritos ve...
 4. E

  biraz lacan-bir kaç lacan

  İnsanın imleyenle ilişkisinin bu şekilde ön plana çıkarılmasının, bu haliyle, örneğin bir Karen Horney'in fallus tartışmasında Freud tarafından feminist olarak nitelenen konumuyla öncülüğünü yaptığı, sıradan anlamıyla "kültüralist" bir konumla hiç bir ilgisi yoktur. Söz konusu olan insanın...
 5. E

  Konuşma Kutusu - Chatbox

  Zizek'in düşünceleri çoğunlukla Lacancı psikanalizin Marxizm tasavvurundan ibarettir, dolayısıyla Lacancı bir kavramsal altyapı yoksa Zizek'i (dolayısıyla Hegel / Marx kritiklerini) anlamak biraz zorlaşabilir.. https://www.youtube.com/watch?v=rHP1OwivAL0
 6. E

  Konuşma Kutusu - Chatbox

  Celebhol, sözünü ettiğin iletiyi benden yaptığı alıntı üzerine yazmıştı, yani bana uyarı geldi, ben de ne yazdığına bakmak için başlığa gittiğimde «okudum» mahiyetinde beğeniye tıkladım, iletiye tamamen katıldığımı ya da tüm içeriğini desteklediğimi ifade eden bir şey de yazmadım.. Kendi kendine...
 7. E

  Konuşma Kutusu - Chatbox

  dijital, bir tuhaflık var ama, ne olduğu belirsiz :) “aynı görüş” dediğini bi anlatabilir misin? Taslaman mı? bu bir görüş değil ki, Taslaman, belgeli bir şarlatan, maaşlı bir statüko hizmetkârıdır. diğeri, -benzer iddia- dediğin nedir? benim sağlıksız bulduğum, sanalmanik'e yönelik...
 8. E

  Evreni Anlamada Matematik Önemlidir

  epoché ,herhangi bir tarafta değil sevgili dijital . Şurada zaten topu topu 4-5 kişi yazışıyoruz, neyin tarafı :) yalnız, Taslaman denen maaşlı demagoga dair ifadeleri de gerçekleri yansıtıyor, sanalmanik'in.. görebildiğim kadarıyla iletisini beğendiğim için bana pek kızmışsın, bunun için de...
 9. E

  Konuşma Kutusu - Chatbox

  Cevizci'nin Felsefe Tarihi Warburton'ınkinden epey daha kapsamlıydı ama Cevizci'den ne okusanız kârdır, okuyun :) Hegel hakkında okuma yapacaksanız da önce Tînin Fenomenolojisi ile başlayıp kavramsal bir altyapı edinirseniz iyi olur ..
 10. E

  Evreni Anlamada Matematik Önemlidir

  Yazılarını ilgi ve merakla okuyorum sanalmanik, özveri n için teşekkür/ler .. şunun altını çizmeyi de unutmuşsun , senin yerine çiziverdim (:
 11. E

  Natüralist S-özdeyişler

  Evet söylediğin gibi Türk dilinde detaylı bir kaynak yok natüralizme dair.. Benim şu anda filosofik natüralizmi anlattığım henüz tamamlanmamış olan çalışmamın dışında :) Natüralist epistemoloji, etik, estetik vb. hepsi kapsamlı olarak inceleniyor içinde, bitirebilirsem sonbahar gibi yayınlamayı...
 12. E

  Natüralist S-özdeyişler

  Bilgi kavramına doğru içeriği verdiğin varsayımından hareketle, evet, «nesnel bilgi ediniminde en iyi olanakları bilimsel metodolojiler sağlıyor» Bilimsel metodolojileri kullanmadan doğru/geçerli nesnel bilgi edinebilenler (varsa öyle birileri), buyursunlar bu bilgileri ortaya koysunlar...
 13. E

  Çağdaşlar arası kavga

  BİRLİK tahayyülünün kendisi bir önyargı olup, sözünü ettiğiniz bilumum sosyolojik sorunların üreticisidir :) Sevgi-saygı için hümanizmi şart koşmak, hakikaten, gülünç düzeyde ironik bir şeydir. Kısa olarak, BİRLİK dediğiniz andan itibaren, bu BİR, bir tanım ister. Onu tanımlamak da sermaye...
 14. E

  Konuşma Kutusu - Chatbox

  Neden şimdi yapılamasın? yeni düzen için bir kaç saat vakit ayırmak yeterli olur, kısa süre içinde de tüm editlemeler peyderpey tamamlanabilir.. ---------- Mesajlar Birleştirildi at 13:46 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 13:44 ---------- İletimi görmüşmüydünüz emin değilim ama Ahmet...
 15. E

  Natüralist S-özdeyişler

  dijital, “bilgiye güvenilmez”, bilgi, iradeden bağımsız hareket ile duyumsal-bağlantı halindeki kullanımsal kavramlaştırma demektir. Bilgi-inanç özdeşleştirmesi, sahte bir yorumdur, çünkü bilginin varlığı demek, inanç denilen zihinsel ram olunmuşluğun yadsınması demektir, yani bilginin olduğu...