Ivan Illich Alıntıları

"ictenlik"

Kategori Yöneticisi
Kategori Yöneticisi
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
4,067
Tepkime puanı
128
Puanları
63
Limits to Medicine: Medical Nemesis, the Expropriation of ... (İlacın ve Sağlığın Sınırları.. Tıbbi Nemesis ve Sağlığın Kamulaştırılması)

Giriş (İatrojenik Pandemi ya da Bireysel Sağlık Üzerindeki Otoriter Egemenliğin Salgını )

Tıp kurumu sağlık için büyük bir tehlike haline gelmiştir.

Tıptaki otoriter profesyonelleşme ve tıp profesyonellerin egemenliğinin kendi olumsuz etkisi salgın boyutlarına ulaşmıştır..
Bu yeni salgının adı olan İatrojenezdir. İatrogenesis in kökeni, klasik Yunanca "hekim” anlamına gelen iatros ve "köken” anlamına gelen genesis sözcüklerinden oluşmuştur. (Bu tabir hekim ya da sağlık uygulamaları kökenli sağlık zaralarını ifade eder.)

Tıptaki ilerlemenin yol açtığı hastalıklar tartışması tıbbi konferansların gündemlerinden, tanı ve tedavinin kendi hasta edici etkileri üzerinde yoğunlaşan araştırmacılara; hastalıkların tedavisinin neden olduğu hastalıklara ve giderek tıbbi vukuat listelerinde oldukça fazla yer kaplayan paradoksal zararları sergilendiğini yansıtan raporlara kadar uzanmıştır.

Tıp mesleği, benzeri görülmemiş bir temizlenme/arınma (temiz eller süreci ve) kampanyasına girmek zorundadır. Tıpkı Roma Kulübü'nün Ford, Fiat ve Volkswagen'in himayelerinde "analizcileri” toplaması gibi, adını doktorların yetiştiği bir Yunan Adası'ndan almış olan "Cos Kulübü” de ortaya çıktığı andan itibaren doktorları, ünlü eczacıları ve bunların endüstriyel sponsorlarını bir araya getirmiştir.

Tıbbi hizmet satıcıları, "daha uygun araç ve tedavi” seçeneğine karşılık "ilerlemenin sınırları” sopasını göstererek başka alanlardaki meslektaşlarının yaptığının benzerini izlemektedirler.

Profesyonel sağlık koruma mesleği, sınırları hızla büyüyen politik bir sorundur. Bu sınırların kimin çıkarına hizmet edeceği, büyük ölçüde, bu sınırların gerekliliğinin formüle edilmesinde İnisiyatifi kimin aldığına bağlıdır: Ya halk statükocu profesyonel güce karşı politik eylem için örgütlenecek ya da sağlık profesyonelleri tekellerini daha da genişletmek amacını güdecektir.

Kamuoyu, toplum sağlığı görevlilerinin aralarındaki belirsizlik ve karmaşaya dikkat kesilmiştir. Gazeteler tıbbın ileri gelenlerinin geriye çark etme manevralarından söz eden yazılarla doludur: Dünün cephe yarma denebilecek ileri harekâtlarının öncüleri henüz bulmuş oldukları mucize tedavilerin tehlikelerine karşı, hastalarını uyarmaktadırlar. Rus, İsveç ya da İngiliz sosyal tıp modellerini taklit etmeyi öneren politikacılar, son olayların kendi bakım-gözetim sistemlerinin kapitalist tıbbın daha az bir artışla da olsa yarattığı aynı patolojik sonuçları yaratmada bir hayli verimli olduklarını göstermesinden ötürü utanç verici bir duruma düşmüşlerdir.

Modern tıbba karşı bir güven bunalımı yaşıyoruz. Ancak bunda çakılıp kalmak, kendi kendini kandırmaya yol açan kehanetlerin ve olası bir paniğin artmasından başka bir İşe yaramaz. Bu kitap, paniğe gerek olmadığını savunuyor.

Tıbbi konular üzerindeki mistik havayı kaldırma konusunda diretmekle işe başlayarak iatrojenik pandeminin kamuoyunda akılcı bir şekilde tartışılmasını sağlamak kamu yararına aykırı bir şey olmayacaktır. Aykırı olan, tıptaki yüzeysel bir temizlik olayına güvenen, edilgen bir kamuoyudur.

Tıptaki bunalım meslekten olmayan kişileri, tıbbi anlayışlar, sınıflamalar ve karar oluşturma üzerinde kendi denetimlerini talep etmeye yöneltebilir. Asklepion Tapınağı'nın laikleştirilmesi, soldan sağa tüm endüstri toplumlarının onayladığı şimdiki modern tıbbın temel dinsel öğretilerinin meşruluğunu yitirmesine yol açabilir.

Benim savım, güncel iatrojenik epidemiyi durduracak potansiyel perspektifin ve etkili gücün hekimlerde (İng. physician) değil, hekim olmayan kişilerde var olduğudur.

https://anarcho-copy.org/free/sagligin-gaspi.pdf

-1976-
 

"ictenlik"

Kategori Yöneticisi
Kategori Yöneticisi
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
4,067
Tepkime puanı
128
Puanları
63
Kritik sınırların ötesine taşmış, otoriter/profesyonel ve doktora dayalı/bağımlı bir sağlık sistemi üç nedenden dolayı hasta edicidir:

1- Potansiyel yararlarından daha ağır basan klinik zararlar verir;

2- Toplumu sağlıksız kılan koşulların üstünü örterek (görmezden geldirerek) onları daha da arttırmaktan başka bir şey yapmaz

3- Bireyin kendi kendini iyileştirme ve çevresini biçimlendirme gücünü ve yeteneğini saptırma ve elinden alma eğilimindedir.

Çağdaş tıp sistemi katlanılabilir sınırları aşmıştır. Toplum sağlığı metodolojisindeki medikal ve paramedikal tekel, bilimsel başarının ve insanın değil de, sanayinin gelişimini güçlendirecek biçimde yanlış kullanımına net bir örnektir.

Böylesi bir tıp, toplumdaki rahatsız ve bıkkın insanları; hasta, güçsüz ve teknik onarım gerektiren kişiler olduklarına ikna etmeye yarayan bir araçtan fazlası değildir.

Ivan Illich
 

"ictenlik"

Kategori Yöneticisi
Kategori Yöneticisi
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
4,067
Tepkime puanı
128
Puanları
63
Güncel tıbbın insanların sağlığına karşı oluşturduğu tehdit, trafik yoğunluğunun ve sıkışıklığının devingenliğe karşı oluşturduğu tehdide; eğitim ve medyanın öğrenmeye karşı oluşturduğu tehdide benzemektedir. Bunların tümü tıbbın iatrojenik hastalık yaratmasına benzer ya da paralel fenomenlerdir.

Günümüzde yerleşik iatrojenez tüm sosyal ilişkileri etkiliyor. Bu, özgürlüğün, refah nedeniyle içe dönük sömürgeleştirilmesinin sonucudur. Zengin ülkelerde tıbbi sömürgeleştirme hasta edici boyutlara varmıştır; yoksul ülkeler hızla bunu izlemektedir. (Tek bir ambulansm sireni Şili'deki bir kasabanın hastalara yardım tutumunu yok edebilir.) "Yaşamın tıplaştırılması” adını vereceğim bu sürecin politik yönden açıkça tanınmasının zamanı gelmiştir. Tıp, sanayi toplumunda bir dönüşümü amaçlayan politik hareketin ilk hedefi olabilir..

Yalnızca, karşılıklı kendi kendine bakım yetisini elde eden ve bunu çağdaş teknoloji uygulamasına bağımlılıkla bütünleştirmeyi öğrenen kişiler, üretimin sanayi biçimini öteki alanlarda da sınırlamaya hazır hale gelebilirler.

Ivan Illich
 

"ictenlik"

Kategori Yöneticisi
Kategori Yöneticisi
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
4,067
Tepkime puanı
128
Puanları
63
Hastalıkların sınıflandırılması her toplumda, toplumsal örgütlenmenin biçimi ve durumunu yansıtır. Toplumun ürettiği hastalıklara , doktorlar tarafından verilen isimler bürokratlar ve teknokratların çok beğeneceği ve işine yarayabileceği kılıklara büründürülür. Örneğin; "Öğrenme yetersizliği", "hiperkinezi'' ya da "minimal beyin disfonksiyonu", gibi isimler okulların hoşgörüsüzlüğü ya da beceriksizliğinin mazereti işlevini yerine getirir. Ana-babaya, çocuklarının neden öğrenemediğini açıklar. Yüksek kan basıncı, artan stresin; dejeneratif hastalık ise dejenere olmuş toplumsal örgütlenmenin mazeretidir. Teşhise ne denli ikna olunursa, gelecek tedavinin değeri o ölçüde büyük olur. insanları ikisine birden yani hem teşhis hem tedaviye gereksinim duyduklarına ikna etmek ne denli kolay olursa, endüstriyel büyümeye karşı isyan etme olasılıkları da o denli az olur. Sendikalaşmış işçiler, tabii eğer vergilere ya da sigortaya ödedikleri paranın bir bölümünü geri almak gibi ahlaksızca bir zevkten başka nedenleri yoksa, en pahalı tedavileri talep ederler ve bunun daha çok eşitlik yaratacağını düşünerek kendi kendilerini kandırırlar.
 

"ictenlik"

Kategori Yöneticisi
Kategori Yöneticisi
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
4,067
Tepkime puanı
128
Puanları
63
Kloramfenikol adlı antibiyotik doktor reçetesine koşulsuz güvenmenin hasta sağlığına yarar sağlayacağı ya da hastayı iyileştireceğini düşünmenin yanlış bir düşünce olduğunu gösteren en iyi örneklerden biridir.

Bu ilaç "Cloramfecitin" adı ile "Parke Davis" firması tarafından Amerika'da 1960 larda satışa çıkarıldı ve firma toplam kârının üçte birini kadar bu ilaçtan kazandı. İlacın yan etkileri arasında aplastik anemi gibi ölümcül etkiler vardı. Amerika'da istatistiki olarak 1 hastaya verilmesi gereken ilaç 400 hastaya yazıldı. Basit soğuk algınlığından sivilceye, şeytan tırnağı iltihabına kadar doktorlar, her hastalığa kloramfecitin yazdı. İlaç tifo basiline sebep oldu tifo salgını başladı. Mahkeme ilacın yan etkilerini prospektüse yazmaya , firmayı 10 yıl sonra mecbur bırakmıştır. İhraç edilen ilaçlarda ise bu yan etkiler yazmaz. Meksika da tifo salgınının sorumlusu bu ilaçtır firma Meksikalıları bir süre daha bu ilaca ikna ederek kârını korumuştur.
 

"ictenlik"

Kategori Yöneticisi
Kategori Yöneticisi
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
4,067
Tepkime puanı
128
Puanları
63
Tıbbi karar verme kuralları sağlığı değil de hastalığı teşhis ederek insanları güvenlik aramaya iter.

Bu eğilim 1934 yılında yapılmış bir denemede ortaya çıkmıştır. New York’taki kamu okullarında okuyan 1.000 öğrencinin yüzde 61'inin bademciklerinin alınmış olduğu görülmüştür. Geriye kalan yüzde 39'u bir grup hekim tarafından muayene edilmiş ve bunların yüzde 45'i bademcik amaeliyatı' gerektiği için seçilmiş, gerisi de bırakılmıştır. Bırakılan çocuklar başka bir grup hekim tarafından yeniden muayene edilmiş ve ilk muayeneden sonra bunların da yüzde 46'sına bademcik endikasyonu tanısı konulmuştur. Geri kalan çocuklar üçüncü kez muayeneye girdiğinde benzer oranda çocuk bademcik sorunu gereğiyle seçilmiş, böylece üç muayene sonucunda geriye, bademcik endikasyonu tanısı konmayan yalnızca 65 çocuk kalmıştır Bu çocuklar tekrar muayene edilememiştir, çünkü onları muayene edecek hekim kalmamıştır.
Bu test, parasal düşüncelerin eğilimleri etkilemediği, ücretsiz bir klinikte yapılmıştır.