tutmak

 1. kestanmis

  Kutuplarda oruç tutmak

  Bu yıl Norveç'te yaklaşık 21 saatlik bir oruç tutma süresi var. Oruç tutan insanlar 3 saat içerisinde sularını içmek, yemeklerini yemek zorunda kalıyor. Sonra tekrar 21 saatlik bir oruç tutmaları gerekiyor. Tabi bu imkansız bir şey. Daha da imkansızı olanı ise kutuplarda oruç tutmak. Şöyle ki; 6...
 2. E

  Kendine Ayna Tutmak

  Kendine ayna tutmak nedir? Anladığım kadarıyla kendini doğrularıyla, seçimleriyle ve hatalarıyla birlikte görmek ve bu şekilde kabul etmekle ilgili... "Kendini her gün keşfedeceğine kendine ayna tut" önerisini alan birisi için "Kendine ayna tutmak"ı nasıl açıklarsınız, görüşlerinizi alabilir...
 3. 5

  zinde tutmak nedir ?

  genç ve diri kalmasını sağlamak
 4. 5

  zevale yüz tutmak nedir ?

  bozulmaya, alçalmaya, yok olmaya başlamak, dönelmek
 5. 5

  zar tutmak nedir ?

  istediği sayıyı getirmek için, atmadan önce zarı parmaklar arasında düzene sokmak
 6. 5

  zabıt tutmak nedir ?

  tutanak düzenlemek
 7. 5

  yüz tutmak nedir ?

  bir şey, olmak üzere bulunmak giderek biçim ve renk değiştirmek
 8. 5

  yüz tutmak nedir ?

  yönelmek başlamak
 9. 5

  yüreğini pek tutmak nedir ?

  kendini korkuya kaptırmamak
 10. 5

  yükünü tutmak nedir ?

  çok zengin olmak, zenginleşmek
 11. 5

  yurt tutmak nedir ?

  bir yeri kendine yurt edinmek, tavattun etmek
 12. 5

  yuhaya tutmak nedir ?

  bk. yuh çekmek
 13. 5

  yosun bağlamak (veya tutmak) nedir ?

  üzerini yosun kaplamak
 14. 5

  yom tutmak nedir ?

  uğurlu saymak
 15. 5

  yolunu tutmak nedir ?

  bir yere doğru gitmeye başlamak
 16. 5

  yolları tutmak nedir ?

  geçecek kimselere engel olmak, bırakmamak
 17. 5

  yol tutmak nedir ?

  yaşayış ve davranışını kendine göre bir düzende sürdürmek bir yoldan kimseyi geçirmeyecek biçimde düzen kurmak
 18. 5

  yerini tutmak nedir ?

  bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak görevinden ayrılan birinin yaptığı işi yapabilmek
 19. 5

  yeri göğü tutmak nedir ?

  her tarafı ele geçirmek denetim altında bulundurmak
 20. 5

  yer tutmak (veya tutmamak) nedir ?

  yer ayırmak yer kaplamak önemli sayılmak, önemi olmak