bulmak

 1. 5

  haddikifayeyi bulmak nedir ?

  yeterince olmak
 2. 5

  gökte ararken yerde bulmak nedir ?

  çok güçlükle ele geçirebileceğini sandığı şeyi veya kimseyi birdenbire bulmak
 3. 5

  garip bulmak nedir ?

  yadırgayarak karşılamak, tuhaf ve anlaşılmaz olarak nitelemek
 4. 5

  formül bulmak nedir ?

  bir işi çözümleyecek çıkar yol bulmak, çözüm bulmak
 5. 5

  fırsat bulmak nedir ?

  uygun, elverişli zaman bulmak
 6. 5

  fena bulmak nedir ?

  ölmek, yok olmak
 7. 5

  felâh bulmak nedir ?

  kurtulmak, onmak
 8. 5

  ettiğini bulmak ( veya çekmek) nedir ?

  yaptığı kötü davranışın karşılığını görmek
 9. 5

  eliyle koymuş gibi (bulmak) nedir ?

  hiç aramadan, kolayca
 10. 5

  doğru bulmak nedir ?

  uygun görmek, onamak
 11. 5

  dibini bulmak nedir ?

  içindekini tüketmek
 12. 5

  dilinin cezasını (veya belâsını) çekmek (veya bulmak) nedir ?

  ölçüsüz, düşüncesiz konuşmak yüzünden zarar görmek
 13. 5

  damarını bulmak nedir ?

  hoşlanabileceği biçimde davranıp uysallığını sağlamak
 14. 5

  cezasını bulmak nedir ?

  hak ettiği kötü sona uğramak
 15. 5

  cesaret almak (veya bulmak) nedir ?

  herhangi bir durumdan, davranıştan güç almak
 16. 5

  canını sokakta bulmak nedir ?

  sağlığı korumak gerektiğini anlatan bir söz
 17. 5

  bula bula bunu (onu, bir şeyi, bir kimseyi) bulmak nedir ?

  var olanların en değersizini seçmek kötü bir raslantıyı anlatmak için kullanılır
 18. 5

  bulmak nedir ?

  Arayarak veya aramadan, bir şeyle, bir kimse ile karşılaşmak; bir şeyi elde etmek Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek Varlığı bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak, keşfetmek ilk kez yeni bir şey yaratmak, icat etmek istenilen şeye kavuşmak, nail olmak Bir...
 19. 5

  bokunda boncuk bulmak nedir ?

  birine hak etmediği hâlde çok değer vermek
 20. 5

  bir yolunu bulmak nedir ?

  bir işi sonuçlandırmak için çare bulmak