bulmak

 1. 5

  zeval bulmak (veya zevale ermek) nedir ?

  bozulup yok olmak, çökmek
 2. 5

  yüz bulmak nedir ?

  ilgi ve yakınlık görmek
 3. 5

  yolunu bulmak nedir ?

  gereken çareyi bulmak yasal olmayan yollardan kazanç sağlamak
 4. 5

  yol bulmak nedir ?

  çare bulmak
 5. 5

  yerini bulmak nedir ?

  yerine gelmek kendine yakışan makamı, durumu bulmak
 6. 5

  yer bulmak nedir ?

  oturacak yer sağlamak (bir kimse) bir işe, görev yapacağı bir yere yerleşmek
 7. 5

  vücut bulmak nedir ?

  oluşmak
 8. 5

  vusul bulmak nedir ?

  ulaşmak, varmak
 9. 5

  vukua gelmek (veya vuku bulmak) nedir ?

  olmak, meydana gelmek
 10. 5

  vesile bulmak nedir ?

  sebep yaratmak, bahane göstermek
 11. 5

  uygun bulmak nedir ?

  yakışır, yaraşır görmek
 12. 5

  ucunu bulmak nedir ?

  sona erdirmek, kolayını bulmak
 13. 5

  teselli bulmak nedir ?

  avunmak
 14. 5

  tavını bulmak nedir ?

  (iş vb. için) en uygun şartları yakalamak
 15. 5

  tadını bulmak nedir ?

  tadı yerine gelmek
 16. 5

  tamam bulmak nedir ?

  bitmek, sona ermek
 17. 5

  tam adamını bulmak (veya tam adamına düşmek) nedir ?

  en uygun kişiyi seçmek (alay) en uygunsuz kişiyi seçmek
 18. 5

  şüyu bulmak nedir ?

  herkes tarafından duyulmak, yayılmak
 19. 5

  şöhret bulmak (veya kazanmak) nedir ?

  ün sahibi olmak, üne kavuşmak, ünlenmek
 20. 5

  şifayı bulmak (veya kapmak) nedir ?

  hastalanmak veya hastalığı artmak