bulmak

 1. 5

  şifa bulmak nedir ?

  iyi olmak, onmak
 2. 5

  sükûnet (veya sükûnet) bulmak nedir ?

  sakinleşmek, rahatlamak
 3. 5

  sübut bulmak nedir ?

  tanıtlanmak, ispat edilmek
 4. 5

  son bulmak (veya sona ermek) nedir ?

  bitmek, tükenmek
 5. 5

  salâh bulmak nedir ?

  düzelmek, iyileşmek, onmak
 6. 5

  sabahı bulmak (veya etmek) nedir ?

  sabaha kadar uyumamak, sabahlamak
 7. 5

  revaç bulmak nedir ?

  geçerli ve değerli sayılmak
 8. 5

  punduna getirmek (veya pundunu bulmak) nedir ?

  bir şeyi yapmak için uygun zamanı seçmek
 9. 5

  ortasını bulmak nedir ?

  ılımlı derecesini bulmak, uzlaştırmak
 10. 5

  noksan bulmak nedir ?

  beğenmemek, uygun bulmamak
 11. 5

  neşvünema bulmak nedir ?

  gelişmek
 12. 5

  neşesini bulmak nedir ?

  neşeli bir duruma gelmek, neşelenmek
 13. 5

  necat bulmak nedir ?

  kurtulmak
 14. 5

  münasip bulmak nedir ?

  uygun olduğunu, yerinde görüldüğünü kabul etmek
 15. 5

  meydanı boş bulmak nedir ?

  kendisini engelleyecek kimse görmeyerek aşırı davranışlarda bulunmak
 16. 5

  mevlâsını bulmak nedir ?

  istediğine erişmek
 17. 5

  mazeret bulmak nedir ?

  içinde bulunulan durumu açıklayacak bir sebebi ortaya koymak
 18. 5

  lâyığını bulmak nedir ?

  dengini, yaraşır eşini bulmak hak ettiği cezayı bulmak
 19. 5

  kusur bulmak nedir ?

  bir şeyin özrünü görmek gereğinden çok titiz ve hoşgörüsüz davranmak
 20. 5

  kulpunu bulmak nedir ?

  yapılacak uygunsuz bir iş için, yasallığı tartışılabilecek bir çözüm yolu bulmak