bulmak

 1. 5

  kör şeytandan bulmak nedir ?

  ilenme sözü olarak kullanılır
 2. 5

  kolayını bulmak nedir ?

  kolaylıkla yapabilmeyi sağlamak veya yapma yolunu bulmak
 3. 5

  koca bulmak nedir ?

  kız veya kadın kendisi ile evlenecek bir erkek bulmak
 4. 5

  kıvamını bulmak (veya kıvamına gelmek) nedir ?

  gerekli ve istenilen şartlar yerine gelmek, en uygun anında olmak
 5. 5

  kendini kapı dışında bulmak nedir ?

  kovulmak, işten atılmak, bir yerden istenmeden uzaklaştırılmak
 6. 5

  kendini bulmak nedir ?

  kişilik kazanmak maddî ve ruhî konularda durumunu düzeltmek bk. kendine gelmek
 7. 5

  kendini bir yerde bulmak nedir ?

  farkında olmadan bir yere ulaşmış olamak
 8. 5

  kemale ermek (gelmek veya kemal bulmak) nedir ?

  (kema:le) olgunlaşmak
 9. 5

  karar bulmak nedir ?

  kararlı bir durum almak; yatışmak
 10. 5

  kafayı bulmak nedir ?

  sarhoş olmak, neşesi, keyfi yerine gelmek
 11. 5

  kafa bulmak nedir ?

  içki içmek alay etmek
 12. 5

  kabahat bulmak nedir ?

  bir kusur, suç aramak
 13. 5

  istikrar bulmak nedir ?

  karar kılmak yerleşmek
 14. 5

  inşirah bulmak nedir ?

  iç açılmak, ferahlamak
 15. 5

  inkıraz bulmak nedir ?

  batmak, çökmek, dağılmak, yok olmak, son bulmak
 16. 5

  husul bulmak nedir ?

  olmak, oluşmak, doğmak, çıkmak, meydana gelmek
 17. 5

  hitam bulmak nedir ?

  sona ermek, bitmek
 18. 5

  havasını bulmak nedir ?

  keyiflenmek, neşelenmek
 19. 5

  haksız bulmak nedir ?

  bir iddiayı, düşünceyi, davranışı doğru ve yerinde bulmamak
 20. 5

  haklı bulmak nedir ?

  davasını, iddiasını, düşüncesini, davranışını doğru bulmak, yerinde görmek