misir

 1. alpi

  BM'den Mısır İçin Çok Büyük Hamle

  BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Mursi ve diğerleri hakkında verilen idam cezaları hakkında çok büyük bir adım attı. Şahsen ben böyle büyük bir adımı BM den beklemezdim büyük bi şaşkınlık yaşıyorum. Mursi ve arkadaşları hakkında idam kararı verildiğini biliyor olmalısınız. Bunu öğrenen BM Genel...
 2. Phi

  1900 Yıllık Mısır Papirusu

  Yunanca yazılı, yeni tercüme edilen ve yayınlanan bir papirüse göre Antik Mısır’da sarhoşluk baş ağrısının ilacı, yapraklardan yapılmış bir kolye takmaktı. Alkol mağduru, İskenderiye Chamaedaphnesi, yani İskenderiye’de yetişen bir çeşit defnenin yapraklarını birbirine bağlayıp, olasılıkla...
 3. DüşünceliKarga

  Mısır Atasözleri

  Barışçıl lider olmak istersen, davacının sözünü iyi dinle. Gübre satıp para kazanmak, misk satıp kaybetmekten yeğdir. Gün gecenin sözünü keser. Her şey alışkanlıkla biçimlenir, dua bile. Zalim insan, tersi yüzüne dönmüş varlıktır. Diktatör, içi dışında çıkmış köledir. Çocuğunuzun çocuğu...
 4. DüşünceliKarga

  Mısır Tanrısı Thoth

  Thoth Bilgeliğin Tanrısı. Yazma, Akıl ve Ay Tanrısı özelliği ile anılmıştır. İbiş kuşu başıyla resmedilmiştir ve elinde bir dolmakalem ve her şeyi kaydettiği parşömenler vardır. Hiyerogliflerin ve simyanın onun insanlığa armağanı olduğu söylenir. Yunan Tanrısı Hermes ile özdeşleştirilmiştir. Bir...
 5. DüşünceliKarga

  Mısır Tanrısı Ptah

  PTAH Ptah olarak da bilinir. Antik Mısır'da evreni ve diğer her şeyi yarattığına inanılan tanrıdır. El sanatçılarının -özellikle heykelcilerin- koruyucusu sayılırdı. Yunanlıların demircileri ve zanaatçileri koruyan ateş tanrısı Hephaistos'la özdeşleştirilmiştir. Ptah, en başlarda Mısır'ın...
 6. DüşünceliKarga

  Mısır Tanrıçası Tawaret

  'Tawaret' (aynı zamanda Taurt, Tuat, Taueret, Tuart, Ta-weret, Taweret ve Taueret) hamile kadınların bebeklerin koruyucusu olan tanrıçadır. Yüzü timsah, vücudu hipopotam, ayakları ise ceylan şeklinde betimlenir en komik tanrıçadır (bence) şişkodur sevimlidir(bence)
 7. DüşünceliKarga

  Mısır Tanrısı Sobek

  Sobek Antik Mısır uygarlığının timsah şeklindeki tanrısı. Tüm suların tanrısı olarak kabul edilen Sobek'in kutsal hayvanı timsahtır. Şehri Crocodilopolis (El-Fayum)'dur. Eşinin Tawaret,ve oğlunun Anubis,kardeşlerinin de Seth,Osiris,İsis ve Nephthys olduğu söylenir. Öbür adları Sebek, Sobk...
 8. DüşünceliKarga

  Mısır Tanrısı Khepri

  Khepri Khepri, eski Mısır'ın skarabeusu (bok böceği) olarak bilinir. Adı doğmakta olan anlamını taşır. Ra ile özdeleştirilmiştir. Başka bir deyişle gökyüzünde yükselen Ra'nın simgesidir. Ra'nın güneşi itip yükseltmesiyle Khepri'nin gübreyi yuvarlayıp itmesi eş değer olarak görüldüğünden bir adı...
 9. DüşünceliKarga

  Mısır Tanrıçası Sekhmet

  Sekhmet eski Mısır mitolojisinde savaş ve yıkımın tanrıçasıdır. Aslan başlı veya bir aslan olarak tasvir edilir. Bir zamanlar Bastet'le özdeleştirilirdi. Bir efsaneye göre Sekhmet Ra'nın emri üzerine Ra'ya eskiden inanıp şimdi inanmayanları tek tek yok edeceğine tüm insan neslini yok etmeye...
 10. DüşünceliKarga

  Mısır Tanrıçası Hathor

  hathor Mısır mitolojisi'nde en önemli tanrıçadır. Hathor (Mısır dilinde Horus’un evi anlamında) samanyolu galaksisinin kişileştirilmesini temsil eder. Galaksimiz dünyadan ışıklı bir spiral şeklinde göründüğü için eski Yunan ve Latin dillerinde olduğu gibi İngilizce’de de “Süt gibi Yol” anlamına...
 11. DüşünceliKarga

  Mısır Tanrıçası Bast

  Bast (Bastet, Baset, Ubasti veya Pasht), Mısır mitolojisindeki tanrıçalardan biridir. Kültünün merkezi bir delta şehri olan ve tarihçi Herodot'un vakayinâmelerinde yer bularak tanınan Per-Bast (Yunanca: Bubastis, çağdaş Zagazig'in yakınları) olan ana kedi tanrıça, Bast, antik tanrıçalardandı ve...
 12. DüşünceliKarga

  Mısır Tanrıçası Neftis

  Neftis, Nephthys ya da Nebt-het, Mısır tanrıçalarından biridir. Orta Mısır'da tapınılmaya başlanmıştır. İsminin manası Evin Hanımı demekti ancak bu bildiğimiz ev değil Horus'a bağlı olan gökyüzü kısmı anlamına geliyordu. Eski Mısır'da Geb ve Nut'un kızıydı. Seth, Osiris ve İsis'in kız...
 13. DüşünceliKarga

  Mısır Tanrısı Şu

  Şu, Eski Mısır dininde, kuru hava tanrısı ve gökyüzünün dayanağı. Tanrı Atum tarafından kendi gücüyle, herhangi bir kadının yardımı olmadan yaratıldığına inanılır. İkiz kız kardeşi ve karısı Nem Tanrıçası Tefnut'la birlikte Heliopolis'teki dokuz tanrının ilk çiftini oluşturur. Yeryüzü Tanrısı...
 14. DüşünceliKarga

  Mısır Tanrıçası Nuit

  Mısır mitolojisinde tanrıça Nuit (veya Nut), Şu ve Tefnut'un kızları, Geb'in karısı, yeryüzünün tanrısıdır. Gündüz gökyüzünün ve bulutların yaratıldığı yerin tanrıçasıdır. Daha sonraki dönemlerde, yalnızca gündüz değil genel olark gökyüzünün tanrıçası oldu. Güneş ve Ay onun vücudu etrafında...
 15. DüşünceliKarga

  Mısır Tanrısı Geb

  Mısır Tanrısı Geb(Benim Favorim) Şu ve Tefnut'un oğlu, Nut'un eşi olan Dünya tanrısı. Kutsal hayvanı ve sembolü kazdı. Yeşil ve siyah derili bir adam olarak çizilirdi.Ayrıca Set,İsis,Osiris ve Neftis'in de babalarıydı.Gökyüzünün ve yeryüzünün tanrısıydı. Osirisinde babası olduğu bazı insanlar...
 16. DüşünceliKarga

  Mısır Tanrısı Aten/Aton

  Aten veya Aton veya Zentuk IV. Amenhotep veya sonradan aldığı adla Akhenaton (Aton'un hizmetkarı) tarafından ortaya çıkarılan bir Mısır tanrısıdır. Tıpkı günümüzde büyük kitlelere ulaşmış olan ibrahimi dinlerde olduğu gibi tek tanrı olarak kabul edilmiştir. Bu tanrının somut bir betimlemesi...
 17. DüşünceliKarga

  Mısır Tanrısı Apis

  Mısır Tanrısı Apis Antik Mısır'da tapılan canlı hayvanlar olmuştur. Bunların en başlıcası ve şöhret sahibi olan Apis (Hapi) Öküzü'dür. Apis Öküzü başında üçgen şeklinde beyaz bir alameti olan, beyaz lekelere sahip siyah renkli bir öküzdü. Kültünün merkezi Memphis’tir. Alnındaki siyah üçgenden...
 18. DüşünceliKarga

  Mısır Tanrısı Seth

  Mısır Tanrısı Seth Set ( ayrıca Sutekh , Seteh , Seth olarak da bilinir ama orijinal kullanımı SET 'tir. ) Mısır mitolojisinde bir tanrıdır. Mısır mitolojisinde Seth kötülük tanrısı, kardeşi Osiris ise iyilik tanrısıdır. Seth‚ ne kadar akıllı bir şekilde uğraşsa da Osiris ve Horus’u yok...
 19. DüşünceliKarga

  Mısır Tanrısı Osirirs

  Mısır Tanrısı Osiris Geb ve Nut'un oğlu yeraltı dünyasının hakimi, ölümsüz yaşam için diriliş tanrısı, kural koyucu, koruyucu; ölülerin yargıcı lahitinin bulunduğu yer Abidos’ta kültünün oluştuğu yerdir. Osiris, Nut ve Geb’in ilk çocuğuydu. Set, Nephthys ve İsis’in kardeşiydi, aynı zamanda...