kesmek

 1. 5

  göbeğini kesmek nedir ?

  çocuğun göbeğiyle etene arasındaki damar örgüsünü kesmek birini çok eskiden beri tanımak, bilmek
 2. 5

  gırtlağından kesmek nedir ?

  herhangi bir amaç için yiyeceğinden kısıntı yapmak, boğazından kesmek, tasarruf etmek
 3. 5

  etinden et koparmak (veya kesmek) nedir ?

  çok acı vermek
 4. 5

  elektriği kesmek nedir ?

  elektrik enerjisinin akışına engel olmak
 5. 5

  elini eteğini çekmek (veya kesmek) nedir ?

  o şeyle ilgisini kesmek
 6. 5

  elini ayağını kesmek (veya çekmek) nedir ?

  uğramaz olmak uğraşmamak, ilgilenmemek
 7. 5

  don kesmek nedir ?

  (bitki) soğuktan bozulmak, donmak
 8. 5

  dizginini kesmek nedir ?

  üzerindeki baskıyı artırmak
 9. 5

  çivi kesmek nedir ?

  çok üşümek
 10. 5

  çiçeğe kesmek nedir ?

  çiçek açmak
 11. 5

  ceza kesmek nedir ?

  (görevli) para cezası yazmak
 12. 5

  buz kesmek nedir ?

  çok üşümek
 13. 5

  boyun kesmek nedir ?

  başını eğmek
 14. 5

  boğazından kesmek nedir ?

  yiyip içmede çok tutumlu davranmak
 15. 5

  bindiği dalı kesmek nedir ?

  (kendisine gerekli ve yararlı olan şeyi) farkında olmadan yararsız duruma getirmek, kendi eliyle yok etmek
 16. 5

  bilet kesmek nedir ?

  bileti koparıp alıcıya vermek, bilet satmak
 17. 5

  bıçak gibi kesmek nedir ?

  çok keskin olmak birdenbire ve tamamen ortadan kaldırmak
 18. 5

  başından kesmek nedir ?

  yapılması istenmeyen bir işi baştan engellemek
 19. 5

  baş kesmek nedir ?

  selâm için baş eğmek