kesmek

 1. 5

  zar kesmek nedir ?

  bk. zarını bozmak
 2. 5

  yolunu kesmek nedir ?

  engel olmak, engelemek
 3. 5

  yol kesmek nedir ?

  geçmesine engel olmak, durdurmak ıssız yerlerde soygunculuk yapmak (motor vb.) hızını azaltmak, devrini düşürmek
 4. 5

  yem kesmek nedir ?

  (hayvan) yem, saman yemek
 5. 5

  ümidini kesmek nedir ?

  artık olacağını beklememek
 6. 5

  umudunu kesmek nedir ?

  umut kalmayacak duruma gelmek
 7. 5

  umut kesmek nedir ?

  bk. umudunu kesmek bir şeyin artık gerçekleşemeyeceği inancına varmak, ummaz olmak
 8. 5

  tırtıl kesmek nedir ?

  bir şeyin yanlarını diş diş kesmek
 9. 5

  tatlı yerinde bırakmak (veya kesmek) nedir ?

  bir işi can sıkıcı bir duruma sokmadan sona erdirmek
 10. 5

  sütten kesmek nedir ?

  (bebek için) emzirmeye son vermek
 11. 5

  suyu baştan (veya başından) kesmek nedir ?

  işin aslı üzerinde kesin bir şey söyleyip ayrıntılarını konuşmaya gerek duymamak
 12. 5

  sözünü kesmek nedir ?

  biri konuşurken söze karışıp onun konuşmasına fırsat vermemek
 13. 5

  sözü kesmek nedir ?

  konuşmasını bitirmeden susmak başkasının konuşmasını önlemek
 14. 5

  söz kesmek nedir ?

  genellikle evlenmek için anlaşıp kesin karar vermek
 15. 5

  soluğu kesmek nedir ?

  (bir şey) çok heyecan veya korku vermek
 16. 5

  sesini kesmek nedir ?

  söylemekte iken susmak
 17. 5

  selâmı sabahı kesmek nedir ?

  her türlü ilişkisine son vermek
 18. 5

  rol kesmek nedir ?

  yalan, uydurma söz söylemek veya içten olmayan davranışlarda bulunmak
 19. 5

  racon kesmek nedir ?

  görünüşe göre hüküm vermek gösteriş yapmak