kesmek

 1. 5

  postayı kesmek nedir ?

  ilgiyi kesmek bir şeyi yapmaktan vazgeçmek
 2. 5

  para kesmek nedir ?

  para basmak çok para kazanmak
 3. 5

  önünü kesmek nedir ?

  (akarsu için) akmasına engel olmak yolunu kesmek
 4. 5

  merhabayı kesmek nedir ?

  biriyle ilgisini kesmek
 5. 5

  memeden kesmek nedir ?

  artık emzirmemek
 6. 5

  lâfını kesmek nedir ?

  araya girip, birinin sözünü bitirmesine fırsat vermemek
 7. 5

  lâfı kısa kesmek nedir ?

  söyleyeceğini kısa veya özet olarak belirtmek, az ve öz konuşmak
 8. 5

  kurban kesmek nedir ?

  din buyruğunu yerine getirmek için bir hayvanı keserek etini dağıtmak
 9. 5

  korkuya kesmek nedir ?

  korkmak
 10. 5

  kısa kesmek nedir ?

  sözü uzatmamak
 11. 5

  kesmek nedir ?

  Bıçak, makas gibi bir araçla bir şeyi ikiye ayırmak, parçalamak, doğramak, ameliyat etmek Dibinden ayırmak Düzgün parçalara ayırmak Kesici bir araçla yaralamak Ucunu almak (hayvan için) Başını gövdesinden ayırmak, boğazlamak Ara veya son vermek...
 12. 5

  kendi göbeğini kendi kesmek nedir ?

  ihtiyaç duyduğu yardım, başkalarınca esirgendiğinde işini kendi görmek
 13. 5

  iştah kapamak (veya kesmek) nedir ?

  yemek isteğini azaltmak
 14. 5

  ilişiğini kesmek nedir ?

  hiçbir ilgisi kalmamak, bağlantılarını koparmak
 15. 5

  ilgisini kesmek nedir ?

  bir kimse veya şeyle bütün bağlarını koparmak, ilişkisi kalmamak, alâkayı kesmek
 16. 5

  iflâhını kesmek nedir ?

  gücünü tüketmek, bir daha düzelemeyecek bir duruma getirmek
 17. 5

  hesabı kesmek nedir ?

  alış verişi veya ilgiyi kesmek
 18. 5

  hararet kesmek (veya söndürmek) nedir ?

  susuzluğu gidermek
 19. 5

  haraca kesmek nedir ?

  zorbalıkla para koparmak veya çıkar sağlamak
 20. 5

  gözü kesmek nedir ?

  bir işi yapabilme konusunda kendisine veya başkalarına güvenmek