dil

 1. ilk nur

  yabancı dil

  İngilizce dili kursuna gitmeden nasıl öğrenilebilir:)
 2. T

  Dil, düşünürleri yanıltabilir mi?

  Düşünürlerin(felsefeyle ilgilenenlerin) yüksek dil kullama yetenekleri kendilerini mantıksız düşünmeye itebilirmi?
 3. 5

  yapma dil nedir ?

  Sun'î dil
 4. 5

  yapısal dil bilimi nedir ?

  Yapısalcılık
 5. 5

  yapay dil nedir ?

  Değişik diller konuşan kişiler arasında anlaşma sağlamak amacıyla tabiî dillerdeki ögelerden yararlanılarak oluşturulan dil
 6. 5

  yabancı dil nedir ?

  Ana dilin dışında olan dillerden her biri
 7. 5

  uygulamalı dil bilimi nedir ?

  Dil biliminin uygulamalı araştırmaya yönelik bilim dalı
 8. 5

  tatlı dil nedir ?

  Gönül alıcı söz
 9. 5

  tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır nedir ?

  gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir
 10. 5

  tatlı dil güler yüz nedir ?

  şefkatli, gönül alıcı konuşma ve davranış
 11. 5

  tasvirî dil bilgisi nedir ?

  Bir dilin belirli bir çağını inceleyen dil bilgisi
 12. 5

  standart dil nedir ?

  Bir ülkede yazılan ve konuşulan çağdaş dil, yazı dili
 13. 5

  resmî dil nedir ?

  Bir ülkede kanunla kabul edilen dil
 14. 5

  özel dil nedir ?

  Aynı meslekten olanların veya aynı iş alanında çalışanların kendi aralarında konuştukları dil
 15. 5

  ölü dil nedir ?

  Günümüzde kullanılmayan, konuşulmayan, sadece elimizde belgeleri olan dil
 16. 5

  ortak dil nedir ?

  Ana dilleri farklı toplulukların arasında anlaşmayı sağlayan dil
 17. 5

  ona buna dil uzatmak nedir ?

  herkes için ileri geri konuşmak
 18. 5

  küçük dil ünsüzü nedir ?

  Akciğerlerden gelen havanın art damakta küçük dilin çevresinden sızarak çıkmasıyla oluşan ünsüz: ğ
 19. 5

  küçük dil nedir ?

  Damak eteğinin ortasında bulunan küçük uzantı
 20. 5

  karşılaştırmalı dil bilimi nedir ?

  Karşılaştırma yöntemiyle çeşitli diller arasındaki ilişkileri, benzerlikleri belirleyip dil ailelerini tespit etmeyi amaçlayan inceleme