bas

 1. 5

  baş çekmek nedir ?

  ön ayak olmak
 2. 5

  baş bulmak nedir ?

  (alış verişte) kazanç bırakmak
 3. 5

  baş başa (veya kafa kafaya) vermek nedir ?

  iki veya daha çok kimse bir kenara çekilip konuşmak dayanışmak
 4. 5

  baş başa olmak nedir ?

  birlikte bulunmak, beraber yaşamak
 5. 5

  baş başa kalmak nedir ?

  biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
 6. 5

  baş başa bırakmak nedir ?

  birinin, bir şeyle veya bir kimseyle yalnız kalmasını sağlamak
 7. 5

  baş baş nedir ?

  çocukların "Allaha ısmarladık" anlamında ellerini başlarına götürmelerini sağlamak için söylenir
 8. 5

  baş bağlamak nedir ?

  başına bir örtü örtmek başak vermek birine veya bir şeye bağlanmak, intisap etmek
 9. 5

  baş aşağı gitmek nedir ?

  sürekli zarar görmek veya kötüleşmek
 10. 5

  baş aşağı gelmek nedir ?

  tepesi üstü düşmek
 11. 5

  baş aşağı düşmek nedir ?

  kişiliğinden kaybederek toplum içindeki durumu sarsılmak
 12. 5

  baş almak nedir ?

  fırsat bulmak
 13. 5

  baş alamamak nedir ?

  çok uğraştıran bir konu yüzünden vakit ve fırsat bulamamak
 14. 5

  baş ağrıtmak nedir ?

  tedirgin etmek, bıkkınlık vermek, can sıkmak
 15. 5

  baş ağrısı olmak nedir ?

  sıkıntı vermek, uğraştırmak
 16. 5

  baş nedir ?

  insan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser Bir topluluğu yöneten kimse Başlangıç Temel, esas Arazide en yüksek nokta Bir şeyin genellikle toparlakça ucu Bir şeyin...
 17. 5

  bas (veya bas git) nedir ?

  çekil, yürü, git, defol!
 18. 5

  bas bas nedir ?

  Bağırmak fiili ile kullanılarak bağırışın yüksek sesle olduğunu anlatır
 19. 5

  bas bariton nedir ?

  Basın çıkamadığı ince tonlara çıkabilen, buna rağmen basın indiği kalın ve tok tonlara inemeyen sesi olan sanatçı
 20. 5

  bas tutmak nedir ?

  ince sesli çalgılara tek perdeden eşlik etmek