bas

 1. 5

  baş ol da, istersen soğan başı ol nedir ?

  küçük bir işte de olsa, başta olmak önemlidir
 2. 5

  baş nereye giderse, ayak da oraya gider nedir ?

  küçükler büyüklerin izinde gider, her işte onları örnek tutarlar
 3. 5

  baş koşmak nedir ?

  bir işi başarmak için çalışmak
 4. 5

  baş komak (koymak) nedir ?

  bir şey uğruna ölümü göze almak
 5. 5

  baş kırılır fes içinde, kol kırılır yen içinde nedir ?

  aile içindeki, arkadaşlar arasındaki uyuşmazlıklar yabancılara duyurulmamalıdır
 6. 5

  baş kıç vurmak nedir ?

  baştan gelen dalgalarla gemi, başı ve kıçı üzerinde inip kalkmak
 7. 5

  baş kesmek nedir ?

  selâm için baş eğmek
 8. 5

  baş kaldırmamak nedir ?

  bk. başını kaldırmamak
 9. 5

  baş kaldırmak nedir ?

  ayaklanmak, yönetime karşı gelmek, isyan etmek iyice coşmak, kabarmak
 10. 5

  baş göz olmak nedir ?

  evlenmek
 11. 5

  baş göz etmek nedir ?

  evlendirmek
 12. 5

  baş göstermek nedir ?

  belirmek, ortaya çıkmak, zuhur etmek, vuku bulmak
 13. 5

  baş gelmek nedir ?

  yenmek, gücü yetmek
 14. 5

  baş etmek (veya edememek) nedir ?

  gücü yetmek (yetmemek), başarı kazanmak (kazanmamak)
 15. 5

  baş elde iken nedir ?

  ölmeden, yaşarken sağ iken
 16. 5

  baş eğmek nedir ?

  saygı göstermek için baş eğerek selâmlamak direnmekten vazgeçip buyruk altına girmek, inkıyat etmek
 17. 5

  baş edebilmek nedir ?

  bir kimseyi yola getirmeye veya bir şeyi yapmaya gücü yetmek
 18. 5

  baş döndürmek nedir ?

  başarıdan, gururdan, sevinçten çok mutlu duruma getirmek, aşırı heyecanlandırmak
 19. 5

  baş döndürücü nedir ?

  (çabuklukta) olağanüstü, aşırı baygınlık verici
 20. 5

  baş çevirtmek nedir ?

  başı arkaya doğru döndürtmek birinin arkasından hayranlıkla bakmak