bas

 1. 5

  başa baş nedir ?

  Eşit durumda, dengeli olarak
 2. 5

  baş nedir ?

  Çıban
 3. 5

  baş kaldırma nedir ?

  baş kaldırmak işi, isyan
 4. 5

  başa baş gelmek nedir ?

  eşit olmak, denk olmak
 5. 5

  başa baş noktası nedir ?

  bir yabancı paranın veya değerli kâğıdın piyasa değeri ile üstünde yazılı değerin aynı olması durumu
 6. 5

  başa baş nedir ?

  birinden üstün olmadan
 7. 5

  baş yemek (başını yemek) nedir ?

  birinin ölümüne veya yok olmasına sebep olmak birinin güç duruma düşmesine yol açmak
 8. 5

  baş yarılır (kırılır) börk (fes) içinde, kol kırılır kürk (yen) içinde nedir ?

  aile içindeki kişilerin anlaşmazlıkları aile içinde kalmalıdır
 9. 5

  baş yapmak nedir ?

  (kuaför) saç bakım ve tuvaleti yapmak
 10. 5

  baş yakmak nedir ?

  kötü duruma düşürmek
 11. 5

  baş vermek nedir ?

  (çıban) olgunlaşmak (buğday vb. bitkiler) başak bağlamaya başlamak, başak oluşmak (gemi, kayık) döndürmek, çevirmek
 12. 5

  baş üstüne nedir ?

  bir dileğin yerine getirileceğini içtenlikle belirtmek için "peki" anlamında kullanılan söz
 13. 5

  baş üstünde yeri var nedir ?

  büyük bir saygı ve ilgi ile karşılanır veya ağırlanır
 14. 5

  baş üstünde tutmak nedir ?

  çok iyi ağırlamak
 15. 5

  baş tutamamak nedir ?

  rüzgâr, fırtına yüzünden, yapılışındaki veya yükselişindeki bir bozukluk sebebiyle gemi dümene uymamak, rotadan çıkmak
 16. 5

  baş tutmak nedir ?

  elebaşı olmak
 17. 5

  baş tacı etmek nedir ?

  [No message]
 18. 5

  baş sallamak nedir ?

  karşısındakinin her sözünü uygun bulur görünmek
 19. 5

  baş sağlığı dilemek nedir ?

  ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
 20. 5

  baş olan boş olmaz nedir ?

  bir yerde baş olan kimse taşıdığı değer dolayısıyla o yere gelmiştir iş başındaki kişinin işi çoktur