vermek

 1. 5

  ziyafet çekmek (veya vermek) nedir ?

  konukları yemekli ağırlamak
 2. 5

  zılgıt vermek nedir ?

  korkutmak, çıkışmak, azarlamak, gözdağı vermek
 3. 5

  zeval vermek nedir ?

  zarar vermek veya yok etmek
 4. 5

  zekât vermek nedir ?

  Müslümanlıkta, sahip olunan mal ve paranın kırkta birlik payını sadaka olarak dağıtmak
 5. 5

  zayiat vermek nedir ?

  kayba uğramak, zarar ziyan görmek
 6. 5

  zarar vermek nedir ?

  kötülük etmek
 7. 5

  zaman vermek nedir ?

  bir iş için belli bir süre ayırmak
 8. 5

  zahmet vermek nedir ?

  sıkıntı vermek
 9. 5

  yüz vermek nedir ?

  ilgi, yakınlık göstermek, hoşgörülü davranmak, şımartmak, itibar etmek
 10. 5

  yürek vermek nedir ?

  yüreklendirmek, cesaretlendirmek
 11. 5

  yuları ele vermek (veya yuları kaptırmak) nedir ?

  birinin sözünden çıkmayacak duruma gelmek, kendi iradesiyle davranmak
 12. 5

  yön vermek nedir ?

  yeni bir biçim, yeni bir düzen vermek
 13. 5

  yol vermek nedir ?

  geçmesine izin vermek hızını artırmak işten çıkarmak, işine son vermek
 14. 5

  yetki vermek nedir ?

  yetki tanımak
 15. 5

  yer vermek nedir ?

  önemli sayılmak, saygı göstermek bir olaya yol açmak, imkân tanımak önemli bir görev vermek kendi yerini bir başkasına bırakmak
 16. 5

  yemin vermek nedir ?

  bk. ant vermek
 17. 5

  yemek vermek nedir ?

  konukları yemeğe çağırmak
 18. 5

  yele vermek nedir ?

  savurmak, boşuna harcamak
 19. 5

  yaraya şifa vermek nedir ?

  hastalığı iyileştirmek kötü durumdan kurtarmak, derde deva olmak