terimler

  1. fides

    "B" Ön Harfli Terimler

    Mitoloji Sözlüğü "B" Dizini Baal: Asur Tanrısı Bakkhant'lar: Dionysos şenliklerinde tanrının yanında dolaşan kadınlar Basileia: Uranos'un kızı ve Rhea ile Titanların kızkardeşidir. Kardeşi Hyperion ile evlendi Selene(ay) ve Helios(güneş) I doğurdu. Battso: Apollonun öküzlerini çalan...
  2. fides

    "A" Ön Harfli Terimler

    "A" Ön Harfli Terimler Mitoloji Sözlüğü "A" Dizini Abas: Metanize’nin oğlu, su içmesiyle alay ettiği için Demeter, onu kertenkele yaptı. Kalkanında büyüleyici bir güç varmış. Abaris: İskityalı Apollon rahibi, tanrı, ona kahinlikte öğretmişti. Hiç yemek yemeden yaşar. Apollon’un attığı altın...