terimler

 1. fides

  "Z" Ön Harfli Terimler

  Mitoloji Sözlüğü "Z" Dizini Zagreus : Zeus ile Persephone'nin oğlu. Zeus bir yılan şekline girerek Persephone'a yaklaştı ve birlikteliklerinden Zagreus doğdu. Zakoreus : Perseus'un yardımına koşan prenlerden birinin adı. Argos tarafından öldürüldü. Zakynthos : Boiotia'lı bir...
 2. fides

  "Y" Ön Harfli Terimler

  "Y" Ön Harfli Terimler Mitoloji Sözlüğü "Y" Dizini Yphikles : Amphitryon ile Alkmene'nin oğlu. Alkides'in ikiz kardeşi. Alkides'in babası zeus olmasına rağmen Zeus sevgilisinin ikinci bir defa doğum sncıları çekmemesi için ikisini aynı zamanda doğurtmuştu. Yphitime : Hermes'in aşık olduğu bir...
 3. fides

  "V" Ön Harfli Terimler

  Mitoloji Sözlüğü "V" Dizini Vagitanos : Çocukların bağırmalarını ve ağlamalarını idare eden tanrı. Vakana : Kırlarda sayfiyelerde dinlenen, istrahat edenleri koruyan tanrı. Velovis : Bir roma tanrısı. Yer altı tanrılarından sayılmakta, volkanlar ve balıkları bunun idare ettiğine inanılır...
 4. fides

  "U" Ön Harfli Terimler

  "U" Ön Harfli Terimler Mitoloji Sözlüğü "U" Dizini Udeus : Euripe'nin babası. Kadmos'un arkadaşlarından biri. Ufens : İtalya prenslerinden biri. Turnus yardımcısı. Troia'lı Gyas tarafından öldürüldü. Ukelegon : Priamos'un dostlarından biri. Troia da çok önemli bir şahsiyetti. Yaşlı...
 5. fides

  "T" Ön Harfli Terimler

  Mitoloji Sözlüğü "T" Dizini Talos : Girit adasını beklemekle görevlendirilmiş tunç vücutlu dev. Bir yabancı gördüğünde hemen ateşin içine girer, kızıl kor haline gelir, sonra koşar yabancıyı kucaklar diri diri yakardı. Talthybios : Agememnon'un habercilerinden biri. Tanais : Okeanos ile...
 6. fides

  "S" Ön Harfli Terimler

  Mitoloji Sözlüğü "S" Dizini Sabazios : Phyrygia'lıların inandıkları bir tanrı. Zeus ile Persophene'in oğlu. Dianysos gibi insanlara bağ, bahçe yapmayı, öküz yetiştirmeyi öğretti. Sagaris : Kral Midas'ın oğlu. Tanrıça Kybele'ye hürmette kusur ettiği için tanrıça onun aklını başından aldı ve...
 7. fides

  "R" Ön Harfli Terimler

  Mitoloji Sözlüğü "R" Dizini Raros : Karnaos'un oğlu. Triptolemos'un babası. Eleusis de Raros vadisine adını verdi. Remus : Romulus'un ikiz kardeşi, Mars ile Rea Silvanın oğlu, Roma şehrinin kuruluşunda önemli bir yeri vardır. Rhakios : Giritli bir kahraman, Lebes'in oğlu. Manto ile...
 8. fides

  "P" Ön Harfli Terimler

  "P" Ön Harfli Terimler Mitoloji Sözlüğü "P" Dizini Paian : Felaketi uzaklaştıran, selamet getiren, iyi eden tanrı. Palaimon : İo'nun oğlu bir deniz tanrısı. Gemicilerin koruyucusuydu. Palamedes : Nauplios ile Klymene'nin oğlu. Odysseus tarafından öldürüldü. Pales : Romalıların koyun...
 9. fides

  "O" Ön Harfli Terimler

  Mitoloji Sözlüğü "O" Dizini Odysseus : Meşhur Yunan kahramanı. İthaka kralı. Laertes ile Antikleia'nın oğlu. Çok zeki bir adamdı, düşmanlarını zekası ve kurnazlığı ile yendi. Penelope ile evlendiği sıralarda Troia savaşı başlayınca savaşa gitmemek için çeşitli bahaneler ileri sürdü ancak savaşa...
 10. fides

  "N" Ön Harfli Terimler

  Mitoloji Sözlüğü "N" Dizini Naiadlar : Çeşmelerin kaynakların. Derelerin perilerine verilen ad. Naiadlarda insanlar gibi ölümlüydüler. Napae : Çayırların perilerine verilen ad. Nannakos : Phrigia'nın en eski kralı. Tufanın olacağını önceden sezip halkıyla birlikte tanrılara dua edip kurban...
 11. fides

  "M" Ön Harfli Terimler

  Mitoloji Sözlüğü "M" Dizini Maia : Atlas ile Pleione'in kızı. Zeus ona gönül vermişti. Kyllen dağında onunla evlendi ve Hermes doğdu. Mainad'lar : Dionysos'un yanında gezen Bakkhalar. Makareos : Eolos'un oğlu. Kendi öz kardeşi ile sevişmiş ve ondan bir oğlu olmuştu. Eolos bu çocuğu köpeklere...
 12. fides

  "L" Ön Harfli Terimler

  Mitoloji Sözlüğü "L" Dizini Ladda : Amphion'un kızı, topal ve çirkin olduğundan arkadaşları tarafından hor görülen Ladda Aetion ile evlenmişti. Bu çirkin kadından doğacak çocuğun bir gün Korinthos'a kral olacağını tanrılar haber verdiklerinden, çocuğun öldürülmesi için on seçme katil yollandı...
 13. fides

  "K" Ön Harfli Terimler

  "K" Ön Harfli Terimler Mitoloji Sözlüğü "K" Dizini Kaanthos : Okeanos'un oğlu. Apollon kızkardeşi Melia'yı kaçırınca babası Kaanthos'u peşlerinden gönderdi. Kardeşini Apollon'un kollarının arasında görünce öfkesinden tanrının mabedini ateşe verdi. Bunun üzerine Apollon da onu oku ile öldürdü...
 14. fides

  "J" Ön Harfli Terimler

  Mitoloji Sözlüğü "J" Dizini Jasius : Abas'ın oğlu, Dardanos'un kardeşi. Jaso : Esklapios ile Epinoe'nin kızı. Hastalıklar tanrıçası. Junon : Romalıların baş tanrıça Hera'ya taktıkları ad. Jupiter : Romalıların baş tanrı Zeus'a verdikleri ad. Juturne : Romalıların su kaynakları tanrıçası...
 15. fides

  "I" Ön Harfli Terimler

  Mitoloji Sözlüğü "İ" Dizini İarea : İda dağının güzel perilerinden biri. İakkhos : Eleusis Mysteria'larının tanrısı. Bazıları onun Demeter'in oğlu olduğuna inansalarda, asıl inanış Zeus ile Persephone'nin oğlu olduğu yolundadır. Asıl adı Zagreus olan bu çocuğu Zeus kıskanç karısının Zulmünden...
 16. fides

  "H" Ön Harfli Terimler

  "H" Ön Harfli Terimler Mitoloji Sözlüğü "H" Dizini Hades : Kronos'un oğlu. Cehennemlerin karanlık alemlerin ve ölüler diyarının tanrısı. Haemon : Kral Oidipus'un kızı. Babası nişanlısı Antigone'u ölüme mahkum edince intihar etti. Haemos : Boreas'ın oğlu Thrakia Tyranlarından biri. Hagno ...
 17. fides

  "G" Ön Harfli Terimler

  "G" Ön Harfli Terimler Mitoloji Sözlüğü "G" Dizini Gaia : Toprak. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıça. Kocasız olarak Uranus'u doğurdu. Onun hem annesi hem de karısı oldu. Galateia : Güzel bir peri kız, Kylop Polyphemos ona aşık olmuştu. Galates : Herakles'in bir...
 18. fides

  "F" Ön Harfli Terimler

  Mitoloji Sözlüğü "F" Dizini Fama : Halkın sesinin sembolü olan Fama Yer'in kızıdır. Sayısız gözü ve bir çok ağızı vardır. Çok hızlı uçardı. Fames : Açlığın sembolü. Fatum : Talih tanrısı. Fauma : Tanrı Faunuz'un karısı Faunus : Latinlerin ıssız tabiat tanrısı. Febris : Hararet ve Sıtma...
 19. fides

  "D" Ön Harfli Terimler

  Mitoloji Sözlüğü "D" Dizini Dada : Namusu uğruna kendini öldüren efsanevi Girit'li bir kadın. Daedalion : Sabah yıldızı Eoshoros'un oğlu savaşa ve ava çok düşkündü. Kızının ölümünden sonra çektiği acıya üzülen tanrı Apollon bu üzüntülü babayı bir akbabaya çevirdi. Daimon : İlahi bir kudret...
 20. fides

  "C" Ön Harfli Terimler

  Mitoloji Sözlüğü "C" Dizini Cacus: Herakles tarafından öldürülen bir dev. Caeculüs: Vulcain'in oğlu Caelus: Uranos'un latince karşılığı Camene: Çeşme perileridirler ancak yunanlılar bunların ilham perileri olduklarına da inanırlardı. Camilla: Volskiler kralı Metabus'un amazonlara benzeyen...
Üst