parmenides

 1. "ictenlik"

  Parmenides Baba ve Kavramsal Yetin-Yeterlilik

  Şu halde, varlık vardır; o, yaradılmaksızın var olduğu gibi yok olamaz da. Zira, yalnız o tamdır, hareketsizdir, sonsuzdur. Ona, olmuş veya olacak denemez. O, şimdi var olandır, birdenbire var olandır ve sürekli olan varlıktır. O, doğmamıştır da. Çünkü, var olanın yok olduğunu ne düşünmek ne...
 2. "ictenlik"

  Zenon Paradoksları ya da Parmenides iİkeleri Türevleri Benzerleri Türetmeleri

  Ben varım ve dış dünya var. Diğerleri var. Ağaçlar ve kuşlar ve hayvanlar var ---- (Bu yazıya başlamadan önce kavramsal mantık ilkeleri ile nereye varacağımızı bilemedik çünkü nasıl bir mantıklama ve uslamlama (metodolojisi) (çıktılama metolojisi) ve matematiksel işlem ve işlemleme...
 3. mavimor

  Parmenides

  PARMENIDES: Değişmeyi ve oluşu yadsıyan görüşü, birtakım aşilamaz güçlüklere yol açmış olan ünlü doğa filozofu. Parmenides'e göre, evrende değişen hiçbir şey yoktur. Gerçeklik mutlak anlamda birdir, kalıcıdır, süreklidir, yaratılmamıştır, yok edilemez; o ezeli ve ebedidir; onda hareket ve...