parmenides

 1. "ictenlik"

  Parmenides Baba ve Kavramsal Yetin-Yeterlilik

  Şu halde, varlık vardır; o, yaradılmaksızın var olduğu gibi yok olamaz da. Zira, yalnız o tamdır, hareketsizdir, sonsuzdur. Ona, olmuş veya olacak denemez. O, şimdi var olandır, birdenbire var olandır ve sürekli olan varlıktır. O, doğmamıştır da. Çünkü, var olanın yok olduğunu ne düşünmek ne...
 2. "ictenlik"

  Zenon Paradoksları ya da Parmenides iİkeleri Türevleri Benzerleri Türetmeleri

  Kavramsal matematiksel turevler ya da arastirma gelistirmelerdir (Çoklu onermeler "ya da" ve "ve" bağlaçları genellikle ikincil (kontrollü önerme) ya da karşıt genel vurgular uzun uzadıya yazmamak için bağlaşlaştırıldı) Tum varlik "a" cinsinden a dir ya da degildir. Tum varlik "a" cinsinden...
 3. mavimor

  Parmenides

  PARMENIDES: Değişmeyi ve oluşu yadsıyan görüşü, birtakım aşilamaz güçlüklere yol açmış olan ünlü doğa filozofu. Parmenides'e göre, evrende değişen hiçbir şey yoktur. Gerçeklik mutlak anlamda birdir, kalıcıdır, süreklidir, yaratılmamıştır, yok edilemez; o ezeli ve ebedidir; onda hareket ve...
Üst