max

 1. Düş

  Max Horkheimer.

  "Felsefe, insanın kendini aptallaştırmasına izin vermemek için vardır." Max Horkheimer 14 Şubat 1895’de Stuttgart’da Yahudi bir fabrikatörün oğlu olarak doğdu. 1911’de liseyi bıraktı ve ticaret öğrenimine başladı. 1919’da liseye yeniden başladı. 1919-22 arasında Münih, Freiburg/Breisgau ve...
 2. F

  Max Planck’ın kuantum hipotezi

  Max Planck Münih üniversitesinde 1879 yılında termodinamik üzerine yaptığı çalışmalarla doktora unvanıyla üniversiteyi bitirmiştir. 1926 yılına kadar Berlin’de bir üniversite de emekli oluncaya kadar profesör olarak çalışmış; emekli olduktan sonra ise yerine Erwin Schrödinger geçmiştir. Max...
 3. F

  Ömer Hayyam Ve Max Stirner (I)

  Dünyayı değiştirme ya da onu herhangi bir sisteme entegre etme isteminde bulunmaksızın dostlarla var olma hazzı Hayyam’da güçlüdür; melankoli onun hayal kırıklığını, başkaldırısını ve acıyı geride bırakma istemini simgeler. Hayyam ne tam bir hazcıdır ne de acıda eriyip gider. Hayyam’da her iki...
 4. F

  Hakikat - Max Stirner (Çev:H. İbrahim Türkdoğan)

  Ben Pilatus’un sorusuna yanıt vermek istiyorum: Hakikat nedir? Hakikat özgür düşüncedir, özgür idedir, özgür tindir; hakikat Senden bağımsız olan, senin-olmayan, senin kudretinde olmayandır. Ancak hakikat aynı zamanda asla bağımsız olmayan, kişisel olmayan, gerçek olmayan ve bedensiz olandır...
 5. F

  Benim Yetkim - Max Stirner

  Max Stirner / BENİM YETKİM Almanca aslından çeviren: H. İbrahim Türkdoğan Hak toplumun tinidir. Toplumun bir iradesi varsa, işte bu irade haktır: Toplumun varlığı sadece hakka dayanır. Toplum sadece bireyler üzerine tahakküm kurmakla var olabildiği için, hak onun hükmeden iradesidir. Aristo...
 6. F

  Max Stirner ve "Biricik" (A. Serkan Kiremit)

  Kuşlar gibi şarkı söylerim Konduğum dalda İçimden gelen şarkı Bedelini öder herşeyin. (Max Stirner'iin bir şiirinden) Max Stirner (Gerçek adı: Johann Kaspar Schmidt) 25 Ekim 1806’da Almanya’nın Bavyera Eyaletinin ücra bir kenti olan Bayreuth’de doğdu. Babası Flüt imalathanesi olan orta...
 7. F

  Max Stirner ve (Bireyci) Anarşistler (H. İbrahim Türkdoğan)

  Her kim tin, özgürlük, eşitlik, demokrasi ve daha nice kavramlar üzerine yaşamını kuruyor ve o çizgide yaşıyorsa, dindar olandır hatta sabit fikirlidir. Ben’i dışında bir varoluş kabul eden herkes henüz Ben olamamıştır, eşdeğişle: Biricik değildir. Bir düşünce olan anarşizm çizgisinde yaşayan...
 8. F

  Max Stirner'a Ait Özlü Sözler

  * Hiçbir şey benden üstün değildir! * Tanrının da insanlığın da işi kendilerine dayanmaktadır, kendileridir. Benim meselem de benim. Tanrı gibi her şey ve hiçim, biriciğim. * Gerçeğin kriteri benim, ben ise bir düşünce değilim, düşüncenin üstündeyim yani söylenemez bir şeyim. *...
 9. F

  Max Stirner

  Johann Kaspar Schmidt (25 Ekim, 1806 – 25 Haziran, 1856) Max Stirner adıyla tanınan Alman düşünür. Konu başlıkları * 1 Yaşamı * 2 Eserleri o 2.1 Eserinin uyandırdığı yankı * 3 Max Stirner'in Eserleri * 4 Max Stirner Üzerine Çeşitli Metin ve Kaynaklar * 5 Dipnotlar...
 10. H

  Karl Max - Yabancilasma Teorisi(Alienation)

  Alienation Nedir insanın çevresinden, işinden, emeğinin ürününden ya da benliğinden uzaklaşma ya da ayrılma duygusunu dile getiren kavram.çağdaş yaşamın çözümlenmesinde çok kullanılan bu kavram değişik anlamlara gelir. 1)güçsüzlük: insanın geleceğini kendisinin değil, dış etkenlerin...
 11. F

  Biricik Cinsellik ve “Eşeysiz” Ben ya da Max Stirner ve Dil Ötesi Ben (1)

  Biricik olduğumu bildiğim andan itibaren kendimin sahibiyim. Kendine sahip kişi ancak biricikleştiğinde yaratıcı hiçliğine, doğduğu yere geri döner. İster Tanrı olsun ister insan, benden yüksek her canlı biricik olma duygumu zayıflatır ve ancak bu bilincin güneşi karşısında söner. Kendi meselemi...
 12. F

  Max Scheler/Martin Heidegger Hiçlik Kavramı Üzerine

  Max Scheler ve Hiç Max Scheler (1874-192 : insanın düşüşten kurtuluşunu birincisi dogmayla ikincisi tinle aşılabileceğini ileri sürer. Şöyle der: hiççiliğin aşılması aşamasında tanrılar yaratılır. Scheler, tanrıların karşısına tini çıkarır. Ama tine inanmaz, tinle insanlaşmayı benimser...
 13. N

  Max Ernst

  Max Ernst (2 Nisan 1891 – 1 Nisan 1976), Alman ressam, heykeltraş, grafik sanatçısı ve şair. Dadaizmin ve Gerçeküstücülüğün en önemli temsilcilerinden sayılır.
 14. E

  Max Weber:

  Weber, Almanya’nın Erfurt kentinde doğmuştur. Sir Max Weber’in yedi çocuğunun en büyüğüdür. Babası seçkin bir liberal politikacı, annesi Helene Fallenstein ise ılımlı bir protestandı. Sir Weber politikanın içinde bir figürdü ve aile hayatına da bunu yansıtmıştı, Weber’leri salonunda bir çok göze...
 15. E

  Max Wertheimer ve Gestalt Yaklaşımı:

  Max Wertheimer 15 Nisan 1880’de Prag’da doğmuştur. Prag’daki üniversitesinde önce hukuk daha sonra fesefe okumuştur; daha sonra çalışmalarını önce Berlin’de daha sonra 1904’te doktorasını aldığı Würzburg’da devam etmiştir. İlerleyen yıllarda araştırmaları arasına kanıt  psikolojisi üzerine...
 16. mavimor

  Max Adler

  MAX ADLER: (1873-1937) Avusturyalı düşünür ve siyaset ada­mı. Avusturya Marxizmi'nin kuru­cularından ve Avusturya Sosyal De­mokrat Partisi'nin sol kanat temsilcilerindendir. 15 Ocak 1873'te Viyana' da doğdu. 1896' da hukuk öğrenimini bitirdi. 1904-1922 arasında Marx-Studien dergisinin...
Üst