kulak

 1. Painfully

  Kepçe kulak psikolojik sorunlara neden oluyor

  Kepçe kulak psikolojik sorunlara neden oluyor Medical Park Bahçelievler Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cemal Aygıt; çocuklarda ciddi psikolojik sorunlara neden olan kepçe kulak ile ilgili bilgiler verdi. Çocuklarda kepçe kulak özellikle okul döneminde...
 2. 5

  orta kulak iltihabı nedir ?

  Orta kulakta oluşan iltihaplı hastalık
 3. 5

  orta kulak boşluğu nedir ?

  Dış kulak ile iç kulak arasındaki boşluk
 4. 5

  orta kulak nedir ?

  Kulak zarı, çekiç, örs, üzengi kemiklerinin bulunduğu, dış kulakla iç kulak arasındaki bölüm
 5. 5

  kulak zarı nedir ?

  Dış kulakla orta kulağı birbirine bağlayan zar, kulak davulu
 6. 5

  kulak tozuna vurmak nedir ?

  tam kulağın üstüne vurmak
 7. 5

  kulak tozu nedir ?

  Kulağın arkasındaki tümseklik
 8. 5

  kulak tırmalayıcı nedir ?

  Kulağı rahatsız eden
 9. 5

  kulak tıkacı nedir ?

  Çok şiddetli sesleri, gürültüleri hafifletmek için, kulağın içine veya üzerine konulan araç
 10. 5

  kulak misafiri olmak nedir ?

  yanında konuşulan bir şeyi konuşmaya katılmadan dinlemek
 11. 5

  kulak misafiri nedir ?

  Yanında konuşulan bir şeyi, konuşmaya katılmadan dinleyen kimse
 12. 5

  kulak memesi nedir ?

  Kulağın yumuşak ve kıkırdaksız olan alt ucu
 13. 5

  kulak kulağa nedir ?

  Gizlice, başkası duymaksızın
 14. 5

  kulak kepçesi nedir ?

  Sesi toplayarak orta kulağa göndermeye yarayan, kulağın, yarım daire biçimindeki bölümü
 15. 5

  kulak erimi nedir ?

  Sesin işitilebileceğı uzaklık
 16. 5

  kulak dolgunluğu nedir ?

  işiterek elde edilen bilgi
 17. 5

  kulak demiri nedir ?

  Pulluklarda, uç demirinin kaldırdığı toprağı ters çeviren demir
 18. 5

  kulak davulu nedir ?

  Kulak zarı
 19. 5

  kulak çivisi nedir ?

  Kağnıda tekerleğin çıkmaması için mazının ucuna takılan çivi
 20. 5

  kulak altı bezi nedir ?

  Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü