isim

 1. Painfully

  Forumdan Bir Üye İçin İsim Vererek Yorum Yap

  Forumdan Bir Üye İçin İsim Vererek Yorum Yap
 2. A

  Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin dilinde neden o isim yok?

  Giriş notu: Sevr adım adım hayata geçiriliyor; ve medya sadece Abdullah Öcalan’ın HDP Milletvekili yeğeni Dilek Öcalan’ınmagazin haberleriyle ilgileniyor. Kürt meselesinin salt aktüel boyutuyla ele alınması psikolojik harbin başarısıdır..! Evet başlayabiliriz… Tel Abyad… Suriye PKK’sı PYD’nin...
 3. Düş

  Türklerde isim verme gelenekleri.

  Türklerde çocuklara ad koymak, çok önemli bir olay olarak kabul edilir. Çocuğun adı ile alın yazısı arasında bir bağ vardır. İsim koyma, genellikle eski Türklerde bir törenle yapılırdı. Çeşitli kabile ve boylara değişiklik gösterir. Yemekten sonra çocuğun babası veya ebesi; misafirler...
 4. M

  Platon'un idealar kurumu içerisine isim ideasınıda ekleyebirmiyiz ?

  Platon'un idealar kurumu içerisine isim ideasınıda ekleyebirmiyiz ?
 5. 5

  zincirleme isim tamlaması nedir ?

  Bir isim tamlamasının ikinci bir isim tamlaması kurması
 6. 5

  yalın isim nedir ?

  Birleşik olmayan ve yapım eki almamış bulunan isim: Ev, kol, el, baş, diş gibi
 7. 5

  türemiş isim nedir ?

  Yapım ekiyle kurulmuş isim: Süz-geç, baş-lık, doğ-um, dur-ak, geç-it gibi
 8. 5

  takma isim nedir ?

  bk. takma ad
 9. 5

  soyut isim nedir ?

  Düşünce yoluyla kabul edilen varlığın adı: Akıl, hayal, ülkü gibi
 10. 5

  somut isim nedir ?

  Beş duyudan biriyle veya birkaçı ile belirlenen varlık
 11. 5

  pekiştirmeli isim nedir ?

  Pekiştirmeli kelime biçiminde kurulmuş isim
 12. 5

  işi(m) iş kaşığı(m) gümüş nedir ?

  işi tam istediği yolda
 13. 5

  isim tamlaması nedir ?

  iki veya daha çok isim soyundan kelime ile kurulmuş olan tamlama
 14. 5

  isim tabanı nedir ?

  isim kök ve gövdelerinin çekim eki almamış hâli
 15. 5

  isim kökü nedir ?

  Bir ismin eklerine bölünemeyen anlamlı en küçük parça
 16. 5

  isim hâli nedir ?

  Başka bir kelime ile ilgi kurmak için, ismin yalın olarak veya ek olarak girdiği durum
 17. 5

  isim hakkı nedir ?

  Bir ticarethanenin veya malın adını kullanma karşılığında talep edilen hak, patent hakkı
 18. 5

  isim gövdesi nedir ?

  isim ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilen ve isim olarak kullanılan gövde
 19. 5

  isim durumu nedir ?

  isim hâli
 20. 5

  isimden türeme isim nedir ?

  isim kökünden yapım ekleriyle türetilen isim gövdesi: Ev-cil, göz-cü-lük vb