getirmek

 1. 5

  yüzünü yere getirmek nedir ?

  utandırmak, mahcup duruma düşürmek
 2. 5

  yola getirmek nedir ?

  birinin bir konudaki ters tutumunu düzeltmek
 3. 5

  yerine getirmek nedir ?

  istenileni, gerekeni yapmak eski duruma döndürmek ifa etmek
 4. 5

  yazı getirmek nedir ?

  yazlık giysiler giymek
 5. 5

  vücuda getirmek nedir ?

  meydana getirmek, var etmek
 6. 5

  üçkâğıda bağlamak (veya getirmek) nedir ?

  karşısındakini şaşırtarak aldatmak
 7. 5

  uyku vermek (veya getirmek) nedir ?

  uyuma isteği duyurmak, uyutucu özelliği olmak
 8. 5

  usançlık getirmek nedir ?

  iyice bıkmak, tamamen usanmak
 9. 5

  usanç getirmek nedir ?

  usanacak duruma gelmek
 10. 5

  uğur getirmek nedir ?

  iyilik, şans, talih, bereket getirmek
 11. 5

  tuşa getirmek nedir ?

  (güreşte) hasmı sırt üstü yere sermek yenmek, mağlûp etmek
 12. 5

  tekbir getirmek nedir ?

  bu duayı özel makamıyla okumak
 13. 5

  tavına getirmek nedir ?

  işi en uygun duruma getirmek
 14. 5

  tava getirmek nedir ?

  gereği kadar ısıtmak
 15. 5

  takat getirmek nedir ?

  dayanmak, katlanmak
 16. 5

  tacizlik getirmek nedir ?

  tedirgin olmak usanç getirmek
 17. 5

  şikâyet getirmek nedir ?

  sızlanmak, yakınmak
 18. 5

  şevke getirmek nedir ?

  canlandırmak, isteğini artırmak
 19. 5

  şakaya getirmek nedir ?

  ciddî bir şeyi açıktan açığa söyleyemeyip şaka görünümü vererek söylemek
 20. 5

  şahadet getirmek nedir ?

  islâmın şartlarından "Tanrı'dan başka tapacak yoktur ve Hz. Muhammed onun kulu ve peygamberidir" anlamına gelen kelimeişahadet adını taşıyan Arapça sözü okumak