rainbow64 kullanıcısının son içeriği

 1. R

  Küçük Bir Adım - One Small Step

  ne kadar da küçük aslında boyutu düşünüldüğünde
 2. R

  Dil, düşünürleri yanıltabilir mi?

  bana kalırsa dil hayatta bizim çizgimizi belirten bir araç o yüzden düşünürlerin de kendi içzgilerini belirtirken dili nasıl kullandıkları çok önemli .KEndi düşüncesini net olarak anlaşılır bir dille ifade edemeyen bir düşünür sadece düşündüğüyle kalır kendisini yanıltmaz ama düşüncelerinin...
 3. R

  Felsefe hayatın neresinde?

  Bence hayatın her anında ve her alanında var çalışan işsiz öğrenci kadın erkek herkesin kendine göre farkında olduğu veya olmadığı bir şekilde ortada bulunan bir tarz.
 4. R

  Dincilik nedir?

  dini kul ile yaratan arasına girmek olarak yorumlamaktır bence dincilik. zaten dini inancı kendisine göre tam olan biri dini muhabbet konusu etmez. sadece yaşadıklarıyla örnek olur.
 5. R

  Tarihe güvenmeli miyiz?

  tarihin kim tarafından yazıldığına bağlıdır bence tarihe inanmak mesela istiklal savaşını bizim tarihçilerimizin çoğu bir milletin egemenliğini kazanmak için sömürüye karşı yapılan bir savaş olarak yazarlar. Ama batıda bu savaş bazı kesimlerce doğu ülkelerinin isyanı olarak gösterilir. O yüzden...
 6. R

  Kapitalizmin yerine ne gelmeli?

  kapitalizm kendisinin sonunu getirecek bir sistem kendisinden sonra gelecek olan sistem ise sosyalizm ki o da komunizm in başlangıç aşaması olarak düşünülüyor.
 7. R

  Dilde Yeni Yaklaşımlar

  Dil Eğitiminde Yaklaşımlar *Reid Wilson’ın “Stephen Krashen'in ‘İkinci Dil Ediniminde İlke ve Uygulamalar’ına bir Özet” isimli makalesinden alınmıştır. Bugün popüler dil öğretim metodları arasında grammar-translation, audio-lingualism, cognitive-code, the direct method, the natural...
 8. R

  Beyni Rahatlatan Güzel bir resim.

  İnsan hemen ilk baştan bir topu takip etmek istiyor nedense. Ne kadar da rahatlatıcı.
 9. R

  Kamu Calisanlari TC Trihinde Ilk Defa Toplu Olarak Grevde

  Tc tarihinde ilk defa bu kadar yüzsüzlük yapılıyor demek ki .
 10. R

  Eğitim neden devlet tarafından sunulmaktadır?

  Eğitim insan hayatının başlangıcından sonuna kadar olan sürede yaşamın her anında gerçekleşir. Devlet eğitimi ÖĞRETİM sayesinde sağlar. Sanırım asıl sorulmak isten de bu. Devletin genel manada görev ve sorumlulukları vardır. Bunlardan birisi de vatandaşa eğitim daha küçük kapsamda öğrenim imkanı...
 11. R

  Anlam bilimi (semantik) araştırmaları kaynakları

  Internet Ortaminda Semantik (Anlam Bilimi) Arastirmalari Kaynaklari
 12. R

  Anlam bilimi

  1. Anlamın Tanımı Anlam, dilbilim bağlamında söylemlerin ve yazılı metinlerin zihindeki çağrışımları olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanım çoğunlukla eksiktir. Çünkü birçok kaynakta değişik tanımlamalar mevcuttur. Anlam bir bakıma niyet, değer, bilgi vb. pekçok kavramı karşılayan bir terim...
 13. R

  Söz dizimi

  Doğal dillerdeki cümle kurma ilke ve kurallarını inceleyen bilim dalıdır. Bu konuda Noam Chomsky’nin öncü çalışmaları vardır. Üretici Dil Bilgisi adıyla anılan yaklaşımında cümle, diğer dil bilgisi yapılarından farklılık gösterir. Çünkü ona göre, dilin asıl yapı taşı cümledir.
 14. R

  Biçim bilgisi

  Anlamlı en küçük biçim birimi (morfem) olarak tanımlanan kök ve eklerin, bunların eklemlenme biçimlerinin, eklerin işlevlerinin ve yüklendikleri anlamların, kelime türlerinin incelendiği bilgi dalıdır.
 15. R

  beş bin yeni imam-hatip ortaokulu...

  Ülke tektipleştirilirken bence bu da sadece bir kademe .