Tevratta yaradılış hikayesi ve kökeni

TEVRAT’TA YARADILIŞ HIKÂYESI:
Tevrat’ın hemen başında Tekvin bölümünün ilk cümlesinden başlamak üzere, “Allah önce
yerle gökleri (hammadde olarak) yarattı, daha sonra gece ile gündüzü…” şeklinde açıklama
devam eder. Bunun detay kısmında ise, “Allah ilk günde ışığı, gece ile gündüzü yarattı. 2.
günde suların ortasında kurduğu kubbeden gökleri, 3. günde suyun altındaki kuru yerden
dünyayı, 4. günü gök cisimlerini, 5. günü deniz hayvanlarıyla kuşları, 6.günde kara
hayvanlarıyla birlikte insanoğlunu (tanrı) kendi şeklinde yarattı. Yedinci günde ise tanrı
istirahata çekildi ” diyor.
Daha önce açıklandığı gibi tanrının insanı kendi şeklinde yaratma inancı Sümerlerde de
vardı. Tevrat’ta daha sonra insanın yaradılışı konusunda açıklama yapılırken, “Adem’in
topraktan yaratıldığı, doğu tarafında bulunan Adn bahçesine/ cennetine bırakıldığı, bahçeyi
sulamak için de Allah tarafından bir ırmak yaratıldığı, daha sonra dört parçaya bölündüğü;
bunların Pişon, Gihon, Dicle ile Fırat kolları oldukları” belirtiliyor.
Bu arada Adem’in rahatı-keyfi için onun kaburga kemiğinden Havva’yı var ettiğini söylüyor.
Allah tarafından Adem’le Havva’ya o bahçede varolan her şeyden yemeleri serbest
bırakılıyor; ancak bir ağaçtan yemeleri yasaklanıyor. Daha sonra şeytanin devreye girmesi ve
Havva’nın da bunu uygun görmesiyle Adem’le Havva o yasak edilen ağaçtan yeyince suçlu
duruma düşüyorlar ve sonuçta cennetten kovuluyorlar… diye uzun uzadıya anlatılıyor.
 

"ictenlik"

Aktif üye
bunlar mitoslar/bilgi kırıntıları ya da sembollerdir. çoğu bozuk bilgi/örtülü bilgi ya da başka bir geçişi ve şeyi temsil eden yorumlardır...
Örneğin Tevratta ki 4 metrelik dev Nefil dünyadışı bir tür olabilir. Onun insanla çiftleşmesi genetik çaprazmalama/melezleme denemeleri olabilir.
Örneğin Tevrat'ın Rab-ı ve onun elçileri/melekleri dünyaya fiziksel olarak gelebildiğine ve insana teknolojik aygıt ve kutular verebildiğine ve insanlık kentleri yıkabildiğine göre bunlar dünyadışılar olabilir.

Örneğin antik-astronot teorisinde buna benzer savlar ve izler vardır.

Bu hikayelerin bir çok yorumu ve versiyonu var ancak Adem ve Havva hikayesi insanlığın kadın ve erkek türü olarak farklılaşması ve ayrımı ya da buradaki yeni genetik ve gerçeksel geçişler ve değişimler ve soy kan bozulması//değişimleri örtülü hikayesi gibi duruyor.

Mitoloji okumak masallar ya da bilinçaltı bilgileri gibi okuma farklı düşünme ve bir çok açıdan bilgi birleştirme yorumlama ve yap-boz tamamlama gibi bir iştir.
 

elbiss

Yeni üye
Dünyanın 7 günde oluşturulması ALLAH ın herşeyi kusursuz bir sistem temasında dizayn etmesi demektir İnsanın zincirde yasak elma ile hata yapması aslında insanın gelecekte ki kaderini belirledi diyebiliriz...


Önemli olan bence ta bi hayatımızı her anlamıyla olabildiğince hakkıyla yaşayabilmek ve yaşatabilmektir diye düşünmekteyim.
 
Üst