yuz

 1. tersinim

  İnsanlığın bir başka yüz karası =Öjenizm

  İNSANLIĞIN BİR BAŞKA YÜZ KARASI= ÖJENİZM Öjenizm genelde teori ya da inançların temel felsefelerine uygun olarak yorumlanıp tarif edilmiştir Kimilerine göre öjenizm bir tür ya da ırkı düzeltme bilimidir. Kimilerine göre olumsuz karakterleri pasif ya da aktif yöntemlerle yok etmeye...
 2. 5

  zevale yüz tutmak nedir ?

  bozulmaya, alçalmaya, yok olmaya başlamak, dönelmek
 3. 5

  yüz yüze yaşamak nedir ?

  sürekli olarak bir arada olmak zorunda bulunmak
 4. 5

  yüz yüze kalmak nedir ?

  aynı ortam içerisinde bulunmak
 5. 5

  yüz yüze gelmek nedir ?

  birden karşılaşmak bir araya gelmek
 6. 5

  yüz yüze bakmak nedir ?

  arada hatır gönül meselesi olmak, karşılıklı ilişkiyi korumak zorunda bulunmak
 7. 5

  yüz yüze nedir ?

  Karşı karşıya
 8. 5

  yüz yazısı nedir ?

  Köylerde gelinin yüzüne yapıştırılan telli pullu süsler
 9. 5

  yüz suyu dökmek nedir ?

  onurunu sarsacak kadar çok yalvarmak
 10. 5

  yüz suyu nedir ?

  Bir kimsenin onuru, haysiyeti
 11. 5

  yüz sabunu nedir ?

  Elleri ve yüzü yıkamak için kullanılan sabun
 12. 5

  yüz ölçümü nedir ?

  Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha Bu ölçme sonunda ortaya çıkan miktar, mesahaisathiye
 13. 5

  yüz kiri nedir ?

  Yüz karası
 14. 5

  yüz kızartıcı suç nedir ?

  Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
 15. 5

  yüz kızartıcı nedir ?

  Utandırıcı, utanılacak
 16. 5

  yüz karası olmak nedir ?

  utanılacak bir durum ortaya çıkmak
 17. 5

  yüz karası nedir ?

  Utanılacak bir durum veya şey
 18. 5

  yüz kaplama nedir ?

  Genellikle sert ve orta sert ağaçlardan biçilerek veya kesilerek elde edilen, kontratabla veya yonga levhalarının yüzlerine yapıştırılarak kullanılan, güzel desenli kaplama çeşidi
 19. 5

  yüz kalıbı nedir ?

  insan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
 20. 5

  yüz göz olmak nedir ?

  biriyle gereksiz yere, aşırı derecede senli benli olmak