yilan

 1. Lefty

  Yılan Şakası

  Bazı şakalar insana kalp krizi geçirtebilir, yılan fobisi olan insanlara büyük eziyet olmuşa benziyor. https://www.youtube.com/watch?v=vujRrCI0E6c
 2. İ

  Çin Mitolojisinde Yılan

  Çin Mitolojisinde de ilginç göksel ve yılan hükümdarlar vardır. Amerikalı mitoloji uzmanı Joseph Campbell ‘Kahramanın Sonsuz Yolculuğu’ adlı kitabında ‘Ulu Üçler’ diye adlandırılan ve M.Ö. yaklaşık 3000 – 2500 yılları arasında yaşadıkları söylenen üç imparatordan bahsetmektedir. Üçü de bazı...
 3. 5

  yılan taşı nedir ?

  Rengi ve billûr yapısı farklı birçok türü olan, perido ve diğer minerallerin başkalaşmasıyla oluşan kütle, parpı, serpantin
 4. 5

  yılan kemiği nedir ?

  Yapana hiçbir zaman huzur ve rahat yüzü göstermeyen suç
 5. 5

  yılan hikâyesi nedir ?

  Uzayıp giden, bir türlü sonuca bağlanamayan sorun
 6. 5

  yılan gömleği nedir ?

  Yılanların üzerinden her yıl sıyrılarak değişen üst deri
 7. 5

  yılan derisi nedir ?

  Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
 8. 5

  yılan çiçeği nedir ?

  Kıvrımlı eğrelti otunun bir türü
 9. 5

  yılan çıyan nedir ?

  Zehirli sürüngenlere verilen ad
 10. 5

  yılan balığıgiller nedir ?

  Örnek türü yılan balığı olan, karınları yüzgeçsiz balıklar familyası
 11. 5

  yılan balığı nedir ?

  Yılan balığıgillerden, yılana benzeyen, kaygan derili, ince uzun ve eti beğenilen bir balık (Anguilla)
 12. 5

  yılan gibi sokmak nedir ?

  bir kimseye sinsice kötülük etmek
 13. 5

  yılan gibi nedir ?

  hain, sevimsiz ve soğuk kimseler için söylenir
 14. 5

  yılan nedir ?

  Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı Sinsi ve hain
 15. 5

  sağır yılan nedir ?

  Engerekgillerden, daha çok dağlık yerlerde yaşayan, 65-75 cm uzunlukta, çok zehirli bir tür yılan (Vipera aspis)
 16. 5

  kör yılan nedir ?

  Kör yılangillerden, solucanla beslenen, yılana benzer, ayaksız bir sürüngen (Typhlops vermicularis)
 17. 5

  koynunda yılan beslemek nedir ?

  bir yakınından ihanet görmek
 18. 5

  gözlüklü yılan nedir ?

  Kobra
 19. 5

  çıngıraklı yılan nedir ?

  Çıngıraklı yılangillerden, kuyruk ucundaki sert pulları kımıldatarak kuru yaprak hışırtısına benzer bir ses çıkartan tehlikeli bir yılan (Crotalus)
 20. 5

  beni sokmayan yılan bin (yıl) yaşasın nedir ?

  zararlı olduğu bilinen, ama kimseye kötülüğü dokunmayan kişiyle uğraşmamalıdır