yatmak

 1. 5

  yorgan döşek yatmak nedir ?

  ağır hasta olmak
 2. 5

  yola yatmak nedir ?

  yola gelmek
 3. 5

  yatmak nedir ?

  Bir yere veya bir şeyin üzerine boylu boyunca uzanmak Uyumak veya dinlenmek için yatağa girmek Yatay veya yataya yakın bir duruma gelmek, eğilmek Hastalık sebebiyle yatakta kalmak Geceyi geçirmek üzere bir yerde kalmak Boş yere beklemek işlemez, çalışmaz...
 4. 5

  yatak yorgan (veya yatak döşek) yatmak nedir ?

  bk. yorgan döşek yatmak
 5. 5

  yan yatmak nedir ?

  yana doğru çok eğilmek
 6. 5

  yan gelip oturmak (veya yatmak) nedir ?

  hiçbir işle ilgilenmeyerek keyfince yaşamak
 7. 5

  üzerine yatmak nedir ?

  bk. üstüne oturmak
 8. 5

  üstüne yatmak nedir ?

  hakkı yokken bir şeyi kendine mal etmek, bir şeyi alıp vermemek
 9. 5

  uykuya yatmak nedir ?

  uyumak için yatmak
 10. 5

  tilki uykusuna yatmak nedir ?

  uyuyormuş gibi yaparak fırsat kollamak
 11. 5

  söze yatmak nedir ?

  söz dinlemek
 12. 5

  sipere yatmak nedir ?

  siper içine saklanmak, gizlenmek
 13. 5

  sırtüstü yatmak nedir ?

  sırtı yere gelmek üzere yatmak çalışmadan rahat bir yaşam sürmek
 14. 5

  serilip yatmak nedir ?

  rahat bir biçimde yatmak
 15. 5

  sak yatmak nedir ?

  derin uykuya dalmadan uyumak
 16. 5

  pusuya yatmak nedir ?

  pusuda beklemek
 17. 5

  kuluçkaya oturmak (veya yatmak) nedir ?

  dişi kuş civciv çıkarmak icin yumurtaların üzerine yatmak
 18. 5

  korkulu rüya (veya düş) görmektense uyanık yatmak evlâdır (veya yeğdir) nedir ?

  tehlikeli bir işe girişmektense o işin sağlayacağı kazançtan vazgeçmek daha iyidir
 19. 5

  kambura yatmak nedir ?

  ayakta duran birini sırt üstü düşürmek için arkasında iki büklüm olup gizlice eğilmek ve başka birinin onu önden üzerine itmesini sağlamak
 20. 5

  istihareye yatmak nedir ?

  girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını rüyadan anlamak için abdest alıp dua okuyarak uyumak