yaklasimlar

 1. R

  Dilde Yeni Yaklaşımlar

  Dil Eğitiminde Yaklaşımlar *Reid Wilson’ın “Stephen Krashen'in ‘İkinci Dil Ediniminde İlke ve Uygulamalar’ına bir Özet” isimli makalesinden alınmıştır. Bugün popüler dil öğretim metodları arasında grammar-translation, audio-lingualism, cognitive-code, the direct method, the natural...
 2. E

  Eğitim Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi ve Teorik Yaklaşımlar

  Gerçi Eğitim Sosyolojisi genel sosyolojiden, felsefeden, ekonomiden, psikolojiden, sosyal antropolojiden, siyaset biliminden çok yararlanır, bunların konularına yeni yaklaşımlar getirir, bu bilim alanlarının kavramlarını kullanır; ama Eğitim Sosyolojisine teorik yaklaşımlar genellikle tanınmış...
 3. F

  Devlet-Birey İlişkisine Farklı Yaklaşımlar

  Değerli üyeler, Felsefenin bir tartışma konusu olan "devlet" kavramı bireyin içine indirgenebilir mi? Bireyler, bir devlet olabilir mi? Devletin bürokrasisini zihinlerine şematik olarak yerleştirip işlevselleştirebilir mi? İşte bu soruların cevabına yönelik yıllardır uyguladığım bir...
 4. N

  sosyal sorumluluk projeleri ve bireysel yaklaşımlar....

  doğal dengeleri korumak,iyiye katkıda bulunmak,daha iyisi için dev bir adımın minicikparçası olmak.... milyonlarca birim sera gazı salınan sanayilerin yanında parfüm sprey kullanmamak,yanmış yağları alalade dökmemek,toplu taşıma aracı kullanmak hatta bisiklete binmek,her sene evladını yanına...
 5. fides

  Psikolojide ekoller ve yaklaşımlar

  Psikolojide ekoller ve yaklaşımlar 1879'da Alman psikolog Wilheim Wundt tarafından Leipzig'de kurulan psikoloji laboratuvarı ile psikoloji, deneysel bilim dalı olma ünvanını kazanmıstır. İlk psikoloji deneyleri burada yapılmıştır. Psişik olaylar fizik olayları gibi incelenmeye çalışılmıştır...
Üst