wittgenstein

 1. phi

  Wittgenstein - Tractatus

  Wittgenstein felsefesinin ilk döneminin daha çok “anlamın resim kuramı” adıyla özdeş olarak anıldığı bir gerçektir. Bunu, Wittgenstein’ın “Olguların resimlerini yapmaya çabalarız” (TLP: 2.1) tümcesinden çıkarmak mümkündür. Bu resimlerin, diğer deyişle tasarımların nesnelere uygun düşmesiyle...
 2. F

  Ludwig Wittgenstein - Tractatus (Alıntılar)

  Tractatus 1-Dünya, olduğu gibi olan herşeydir. 2-Dünya olguların toplamıdır, şeylerin değil. 3-Dünya olgular yoluyla belirlenir, ve şu yolla ki, bu, bütün olgulardır. 4-Çünkü, olguların toplamı, neyin olduğu gibi olduğunu,aynı zamanda da bütün nelerin olduğu gibi olmadığını belirler...
 3. F

  Ludwig Wittgenstein

  Ludwig Josef Johann Wittgenstein, (d. 26 Nisan 1889 – ö. 29 Nisan 1951). Avusturya doğumlu filozof, matematikçi. Mantık ve dil felsefesi konularında yaptığı çalışmalarla modern felsefeye önemli katkılarda bulunmuştur. 20. yüzyılın en önemli filozoflarından sayılır. Ölümünden sonra...
 4. mavimor

  Ludwing Wittgenstein 'a ait özlü sözler

  Felsefe bir öğreti değildir, bir etkinliktir. Ancak kendinde devrim yapabilen devrimci olabilir. Ad vermek, bir şeye etiket iliştirmekten farksızdır. Ben her nesneyle nesnel olarak karşılaşır, ama ben'le karşılaşmaz. Bir sözcüğün anlamı, onun dil içindeki kullanımıdır. Bir insan kilitli...
 5. mavimor

  Ludwig Wittgenstein

  Ludwig Wittgenstein: Wittgenstein birinci dönemin temel eseri olan Tractatus ’ta, dilin fonksiyonunu nasıl gerçekleştirdiğini ve dilin sınırlarını ortaya koyacak bir teori geliştirmeyi amaçlamıştır. Dil düşünceyi ifade ettiği için, onun üstlendiği bu görev, aynı zamanda düşüncenin sınırlarına...
Üst