vurmak

 1. 5

  zincire vurmak nedir ?

  prangaya vurmak
 2. 5

  zincir vurmak nedir ?

  prangaya vurmak
 3. 5

  zil vurmak nedir ?

  zil çalmak
 4. 5

  yüzüne vurmak (veya çarpmak) nedir ?

  ayıplayarak kusurunu yüzüne söylemek
 5. 5

  yüze vurmak nedir ?

  yüzüne vurmak
 6. 5

  yük vurmak nedir ?

  (hayvana) yük yüklemek
 7. 5

  yola vurmak nedir ?

  yolcu etmek, uğurlamak yola koyulmak
 8. 5

  yol vurmak nedir ?

  yol kesmek
 9. 5

  yere vurmak nedir ?

  kötü bir duruma sokmak
 10. 5

  yerden yere vurmak nedir ?

  birine türlü yönlerden saldırarak onu çok aşağılayıcı bir duruma düşürmek
 11. 5

  yama vurmak nedir ?

  delik, yırtık veya eski bir yere yama koymak, yama koyarak onarmak
 12. 5

  yalpa vurmak nedir ?

  (deniz taşıtları) Rüzgâr, deniz ve yolun durumu dolayısıyla taşıtlar iki yana sallanmak iki yana eğilerek yürümek dağılmak, sağa sola yayılmak
 13. 5

  yakı vurmak nedir ?

  yakı yapıştırmak
 14. 5

  vurmak nedir ?

  Sürmek Bağlamak, takmak, koymak Olduğundan başka bir biçime çevirmek veya olduğundan başka biçimde görünmek Batıcı veya kesici cisimleri saplamak, kakmak Uygulamak, basmak, koymak Çok etki etmek, yaralamak Ses çıkarmak, ses vermek, çalmak Herhangi...
 15. 5

  vurgun (veya vurgunu) vurmak nedir ?

  yolsuzluk yaparak kısa sürede büyük kazanç elde etmek
 16. 5

  volta vurmak nedir ?

  gemi zikzak yapmak bir aşağı bir yukarı dolaşmak
 17. 5

  voli vurmak nedir ?

  vurgun vurmak
 18. 5

  üste vurmak nedir ?

  fiyatı artırmak eklemek, katmak
 19. 5

  usa vurmak nedir ?

  Bir konuyu zihinde iyice düşünüp inceleyerek karar vermek, muhakeme etmek
 20. 5

  turnayı gözünden vurmak nedir ?

  umulmadık bir kazanç veya çıkar sağlama imkânı ele geçirmek