ustune

 1. 5

  üstüne bir iki güneş doğmak nedir ?

  sabah yataktan geç kalkmak
 2. 5

  üstüne düşmek nedir ?

  bir kimseyle veya bir şeyle çok ilgilenmek
 3. 5

  üstüne çevirmek nedir ?

  bk. üstüne geçirmek
 4. 5

  üstüne çekmek nedir ?

  üzerine almak, muhatap olmak
 5. 5

  üstüne bir bardak (soğuk) su içmek nedir ?

  o işten umudunu kesmek, o işin olacağına inanmamak, o işten vaz geçmek
 6. 5

  üstüne başına etmek nedir ?

  ağır bir biçimde sövmek
 7. 5

  üstüne basmak nedir ?

  bk. yerinde bir düşünce ileri sürmek iyice belirtmek
 8. 5

  üstüne atmak nedir ?

  (bir suçu) birine yüklemek
 9. 5

  üstüne alınmak nedir ?

  bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak bir işi yapmaya söz vermek, ödev alınmak
 10. 5

  üstüme iyilik sağlık (üstüne, üstümüze sağlık veya üstünüze sağlık veya şifalar) nedir ?

  Tanrı esirgesin, üstümden ırak şaşma, şaşkınlık belirtmek için kullanılır kötü bir durumdan söz ederken konuşanın dinleyene söylediği iyi dilek sözü
 11. 5

  tam üstüne basmak nedir ?

  istenilen şeyi bulmak
 12. 5

  şimşekleri üstüne çekmek nedir ?

  sert eleştirilere hedef olmak
 13. 5

  kapılar yüzüne (üzerine, üstüne) kapanmak nedir ?

  istenilen şeye ulaşma imkânı verilmemek
 14. 5

  kambur üstüne kambur (veya kambur kambur üstüne) nedir ?

  sıkıntı ve tersliklerin üst üste geldiğini anlatır
 15. 5

  gül üstüne gül koklamamak nedir ?

  bir sevgili üstüne bir ikincisini sevmemek
 16. 5

  esmayı üstüne sıçratmak nedir ?

  davranışlarıyla belâyı üstüne çekmek
 17. 5

  düğüm üstüne düğüm vurmak (atmak) nedir ?

  parasını pintilik ederek saklamak
 18. 5

  dört ayak üstüne düşmek nedir ?

  tehlikeli bir durumdan hiç zarar görmeden kurtulmak
 19. 5

  dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz nedir ?

  aynı evde oturan iki aile arasında er geç birtakım anlaşmazlıklar çıkar