tiyatro

 1. 5

  tiyatro nedir ?

  Oyun yazma sanatı Yazılmış oyunların tümü Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer Bu türleri, izleyiciler önünde sahnede oynama sanatı
 2. 5

  tarihî tiyatro nedir ?

  Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
 3. 5

  özel tiyatro nedir ?

  Kişi veya kuruluşlara ait tiyatro
 4. 5

  öncü tiyatro nedir ?

  Herhangi bir akımda veya dönemde birtakım yenilikler getiren tiyatro
 5. 5

  doğaçlama tiyatro nedir ?

  içten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
 6. 5

  Absürt tiyatro Nedir?

  absürt tiyatro : 1 ) bk. saçma tiyatro
 7. K

  İzlediğimiz Oyunlar (Tiyatro Oyunları)

  (Seyyar Sahne-İTÜ Mezunlar Tiyatrosu) Oğuz Atay'ın 2. romanından uyarlanmış "Tehlikeli Oyunlar" Kesinlikle görülmsi gereken bir oyun, muhteşem bir performans... Tehlikeli Oyunlar / Seyyar Sahne ______________ _______________ ______________ _______________ Kumbaracı50 Destek Ayı...
 8. C

  Absürd Tiyatro

  Absürd tiyatro, İkinci Dünya Savaşı’nı yaşayan insanlığın içine düştüğü “ saçmalık”ların, boşuna çabaların, boşuna bekleyişlerin acısından kaynaklanan bir umutsuzluk havası içinde oluştu. Ama yaşamın saçmalıklarını sergileyişiyle , umutsuzluğun “dehşetini” gösterişiyle “yeni bir umut kaynağı”...
 9. C

  Tiyatro ve Dışavurumculuk

  "Sahne, oyun değil anlatım olmalı" (Walter Hasenchlever: Das Theater von morgen, 1916). Üslupçu tiyatro hareketi "edebiyattan, yazardan uzağa" çözümünü benimsemeyi sürdürürken, dışavurumcu tiyatro, dil ve dramaturji açısından (1900'lerde ortaya çıkmış bütün sanatsal gelişmelere karşıt konumda...
 10. C

  Epik Tiyatro

  Walter Benjamin Çağımızın ünlü Alman eleştirmen ve yazarı Walter Benjamin (1892-1940), Berlin ve Freiburg’da felsefe öğrenimini gördü. Birinci Dünya Savaşı sırasında İsviçre’ye yerleşerek öğrenimini Bern’de sürdürdü. 1919 da yazdığı ve bugün önemli yapıtlarından sayılan “Alman Romantizm...
 11. C

  Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisi 2008

  Tiyatronun kökenine dair birçok hipotez vardır ama benim bulduğum, masal formundan alınmış ve en düşünce-kışkırtıcı olanıydı: Bir gece, şafak vakti, bir grup insan taş ocağında ısınmak ve hikayeler anlatmak için ateşin etrafında toplanmış. Birdenbire, içlerinden birinin aklına bir fikir...
 12. mavimor

  Tiyatro Terimleri

  Adapte: Yabancı bir eseri yer adları, şahıs adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme; uyarlama. Adaptasyon: Adapte etme. uyarlama. Aksesuar: Tiyatro sahnesinde kullanılan eşya. Aksiyon: Roman, hikâye, tiyatro vb. türlerde konuyu genişleten asıl olaylar...
 13. mavimor

  Tiyatro Tekniği

  TİYATRO TEKNİĞİ Bilindiği gibi,Tiyatro Sanatı yazar, yönetmen, oyuncu, tasarımcı vb. ögeleri içeren kollektif bir sanattır. Her birimin kendine özgü ilkeleri,uygulamaları bulunmaktadır ve parçadan bütüne giden bir gelişim göstererek sonuçta seyirciye ulaşan bir süreç izler. SAHNE TASARIM...
 14. mavimor

  Tiyatro Tarihi

  TİYATRO Bir öyküyü, sahne olarak ayrılmış bir yerde, oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırma sanatı. Tiyatro sözcüğü Yunanca'da "seyirlik yeri" anlamına gelen theatron'dan türetilmiş, dilimize İtalyanca'daki teatro sözcüğünden geçmiştir. Günümüzde modern bir tiyatro binası başlıca üç...
 15. mavimor

  Türkiye Tiyatro Sahneleri

  TİYATRO SALONLARI TÜRKİYE İSTANBUL İBB Şehir Tiyatroları Sahneleri Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Darül Bedayi Caddesi Harbiye / İstanbul 0212 240 77 20 Fatih Reşat Nuri Sahnesi Unkapanı Fatih / İstanbul 0212 526 53 80 Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi Doğancılar Halk C Doğancılar...
Üst