× Merhaba Efelsefe Web Sitesinin Felsefe.net ile hiç bir bağının bulunmadığını söylemek isteriz.

tasi

 1. "ictenlik"

  Felsefe taşı nedir?

  Simya ilimine göre dokunduğu her nesneyi altına dönüştüreceğine inanılan taş. Kimya bilimine göre herhangi bir maddeyi altına dönüştürmek mümkün değildir. Zira altın bir bileşik değil bir elementtir. Bu taşı elde edebilmek için birçok formül ve deneme yapılmıştır. Bu çalışmalar altın elde...
 2. İ

  Yada Taşı Efsanesi

  Çok eski devirlerden kalan yaygın bir inanca göre: “Türklerin atalarına göklerden gelen sihirli bir taş armağan edilmiştir. Bu taş her devirde Türk Şamanları’nın ve büyük Türk komutanlarının ellerinde bulunmuştur.” Ve yine bu inanca göre günümüzde hâlâ bu taşın önde gelen Şamanların ellerinde...
 3. 5

  zımpara taşı nedir ?

  Yüzeylerinden biri üzerinde çalışan ve düzlemsel yüzeyleri düzeltmede kullanılan taşlama taşı
 4. 5

  yıldız taşı nedir ?

  içinde, ışık altında parlayan mika tanecikleri bulunan, sarı esmer renkte bir kuvars türü
 5. 5

  yılan taşı nedir ?

  Rengi ve billûr yapısı farklı birçok türü olan, perido ve diğer minerallerin başkalaşmasıyla oluşan kütle, parpı, serpantin
 6. 5

  yapı taşı nedir ?

  Binanın ağırlığını çeken esas taş, çeki taşı Esas, temel
 7. 5

  yağ taşı nedir ?

  Araçların kesici ağızlarını bilemede gaz yağı, mazot veya zeytinyağı sürülerek kullanılan doğal taş
 8. 5

  üzengi taşı nedir ?

  Bir kemerin iki yanında ayaklar üzerine gelen ilk taş
 9. 5

  uzay taşı nedir ?

  Uzayda dolaşan, atmosfere girince yanarak yer yüzüne düşen taş, meteorit, gök taşı
 10. 5

  ustura taşı nedir ?

  Ustura bilemek için kullanılan taşın yapıldığı bir tür sert şist
 11. 5

  tıraş tası nedir ?

  Tıraş bıçağının içinde çalkalandığı metal veya plâstik tas
 12. 5

  teslim taşı nedir ?

  Bektaşîlerin sembol olarak kullandıkları on iki köşeli yassı taş
 13. 5

  tepesinin tası atmak nedir ?

  birdenbire çok sinirlenmek
 14. 5

  temel taşı nedir ?

  Bir yapının temeline konan taş Bir şeye temel olan öge veya kişi, dayanak, esas
 15. 5

  taşı sıksa suyunu çıkarır nedir ?

  vücutça çok güçlü kimse
 16. 5

  taşı ölçeyim nedir ?

  kırık, ezik, yara gibi durumlar anlatırken bir kimsenin vücudu üzerinde yer gösterildiğinde "benden uzak olsun" anlamında söylenir
 17. 5

  taşı gediğine koymak nedir ?

  gerekli bir sözü tam zamanında ve yerinde söyleyerek karşısındaki kimseyi susturmak, zekice davranmak
 18. 5

  tası tarağı toplamak nedir ?

  bir yerden acele gitmek zorunda kalmak, kaçmak
 19. 5

  şimşek taşı nedir ?

  Gök taşı
 20. 5

  şap taşı nedir ?

  Kızıldeniz'den çıkarılan, beyaza çalan renkte, pek çok dalı olan mercan türü
Üst