tarihcesi

 1. F

  Organometaller kimyası ve tarihçesi

  Organometalik kimya metal atomlarıyla en az bir karbon bağı ihtiva eden bileşiklerdir. İnorganik ve organik kimya arasında köprü görevi görür. Organometalik bileşikler geniş çapta homojne kataliz olarak görev yapar. Organometalik bileşiklerin karakteristik yapısı ise metal-karbon bağı dahilinde...
 2. F

  İnorganik (Anorganik) kimya ve tarihçesi

  İnorganik kimya, karbon bağı içermeyen (bir kaç istisna hariç karbonat, CO ve CO2 gibi) bileşiklerin yapısını ve davranışlarını inceleyen bir kimya dalıdır. Ya da diğer bir ifadeyle hidrokarbonlu bileşiklerin ve türevlerinin kimyası olan organik kimya göz önüne alınırsa, inorganik kimya, sözü...
 3. F

  Koordinasyon kimyası ve tarihçesi

  Koordinasyon kimyasının gelişimi hemen hemen organik kimyanın gelişimine denk gelmektedir. Bu da modern anlamda 70-80 yıllık bir süreç. Peki nedir bu koordinasyon kimyası? Koordinasyon kimyası inorganik bileşiklerin organik veya inorganik bileşiklerle oluşturdukları kompleks bilim dalına...
 4. E

  Allah'in Tarihcesi

  Allah kavraminin kullanimi; islam oncesi, cok tanrili putperest araplara dayanir. Araplarin, putlastirdigi ilahlarinin disinda (360) tane, Allah'in yeri farklidir. Birincisi, tum putlastirilmis ilahlar, ya bolgesel ya da geneldir. Allah ise, islam oncesi araplar icin, farkli bir iceriktedir...
 5. F

  Fotoğrafın Tarihçesi

  Fotoğrafçılığın başlangıç tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Fotoğraf tarihi karanlık kutu içinde görüntü elde etmenin tarihi olduğu kadar, bu görüntüleri fotokimyasal yollarla saptamanın da tarihidir. Sekizinci yüzyılda Cabir İbni Hayyam adlı bir Arap'ın Gümüş Nitrat'ın güneş ışığı...
 6. C

  Bankacılığın Tarihçesi

  Paranın genel bir değişim aracı olarak kullanılmaya başlanmasından önce, tüccar senetleri ve mal karşılığı kredi şeklinde ilkel banka işlemleri yapılmaya başlanmıştır. Bankalar, günümüzdeki yapılarına ticaret ve sanayinin geliştiği son çağlarda ulaşmışlardır. İlk ticari itibar belgelerinin...
 7. fides

  Masonluğun Tarihçesi

  Masonluğun Tarihçesi Yoğun araştırmalar için harcanan çaba ve zamana karşın, henüz masonluğun nerede ve niçin kurulduğu tam olarak anlaşılamamştır.Gerçeklerin iyi niyetli ancak bilgisi yetersiz kimi mason tarihçilerce çarpıtılması sonucu bulunanaması masonluğun tarihi hakkında yeterli bigi...
Üst