post

 1. alpi

  Ayıdan post ........ dost olmaz.

  Ayıdan post ........ dost olmaz. Artik herkes noktaların yerine kendi istediğini koysun. Konu ile ilgili Mesnevide güzel bir hikaye var. AYI İLE DOST OLAN ADAM'IN HİKÂYESİ.. Bir ejderha bir ayıyı yakalamıştı. Yiğidin biri giderken ayının bağırmasını...
 2. 5

  tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider nedir ?

  bir gerçeği anlatıncaya kadar çoğu kez başa gelmedik şey kalmaz
 3. 5

  post kavgası nedir ?

  iktidarı veya bir makamı ele geçirme çekişmesi
 4. 5

  post it nedir ?

  Hatırlanmak üzere üstüne not yazılan, kendinden yapışkanı olan küçük pusula
 5. 5

  post vermek nedir ?

  canını vermek, ölmek
 6. 5

  post elden gitmek nedir ?

  öldürülmek bulunduğu yüksek makamdan ayrılmak zorunda kalmak
 7. 5

  post nedir ?

  Tüylü hayvan derisi Tarikatlarda şeyhlik makamı Makam Bazı deyimlerde "can" anlamında kullanılır
 8. 5

  bir koyundan iki post çıkmaz nedir ?

  birinden, gücünün yetmediği bir özveriyi beklememek gerekir
 9. mavimor

  Post Yapısalcılık

  Post Yapısalcılık - Postyapısalcılık Ferdinand de Saussure 'ün temellerini attığı yapısalcı dilbilime karşı tepki olarak doğmuş, özellikle YX. yüzyılın ikinci yansında Kıta Felsefesi bağlamında çok büyük ölçüde çağdaş Fransız felsefecilerinin özgün düşünceleriyle büyük bir ivme kazanmış...
Üst