orta

 1. Neo

  Bilim Felsefesi ( Hristiyan Orta Çağ )

  Ortaçağ düşüncesi üzerinde etkili olan düşünürlerden birisi de Dante'dir. (1264-132l) Dante sadece tanınmış bir şair olmayıp, çağının düşünce hayatına, kültürüne etkisi olmuş, yön vermiş düşünürlerden birisidir. Ortaçağ'da büyük etki yapmış diğer bir düşünür Meister Eckhart'dır. (1260-1327)...
 2. 5

  yarı orta sıklet nedir ?

  Boksta 71 kg dan 75 kg a kadar olan ağırlıklara verilen ad
 3. 5

  ulu orta nedir ?

  Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
 4. 5

  orta yuvarlak nedir ?

  Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
 5. 5

  orta yuvar nedir ?

  Yer hava yuvarında kat yuvarının üzerinde, sıcaklığın azaldığı yaklaşık olarak 60-80 km arasındaki katman, mezosfer
 6. 5

  orta yolculuk nedir ?

  Orta yolcu olma durumu
 7. 5

  orta yolcu nedir ?

  Orta yolu seçen, orta yoldan yana olan
 8. 5

  orta yol nedir ?

  Çözüme açık, herkes tarafından kabul edilebilir olan davranış ve tutum
 9. 5

  orta yaşlı nedir ?

  Ne genç ne de yaşlı olan
 10. 5

  orta uç nedir ?

  Orta bölgenin en ilerisi
 11. 5

  orta terim nedir ?

  iki öncülü içine alan terim
 12. 5

  orta tedrisat nedir ?

  bk. orta öğretim
 13. 5

  orta şekerli nedir ?

  Ne az ne de çok şekeri olan (durum için) Ne çok iyi ne de çok kötü, şöyle böyle
 14. 5

  Orta şark nedir ?

  Orta Doğu
 15. 5

  orta sıklet nedir ?

  bk. orta ağırlık
 16. 5

  orta saha nedir ?

  Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
 17. 5

  orta parmak nedir ?

  El parmaklarının sağdan ve soldan üçüncü olanı
 18. 5

  orta öğretim nedir ?

  ilköğretim ile yüksek öğretim kurumları arasında yer alan, genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş ilköğretimden geçtikten sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri daha üst öğrenime veya teknik ve meslek alanlarında...
 19. 5

  orta öğrenim nedir ?

  ilk öğrenim ile yüksek öğrenim arasında görülen öğretim dönemi
 20. 5

  orta oyunu nedir ?

  Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan, halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosu
Üst