olmamak

 1. 5

  zerresi (veya zerre kadar eseri) kalmamak (olmamak veya yok) nedir ?

  hiç bulunmamak, tükenmek, yok olmak
 2. 5

  zararı olmamak nedir ?

  kötü sonuç vermemek, kötülüğe yol açmamak
 3. 5

  yüzü olmamak nedir ?

  o şeye dayanamamak cür'et ve cesareti olmamak, utanmak
 4. 5

  yabancısı olmak (veya olmamak) nedir ?

  tanımamak, bilmemek (tanımak, bilmek)
 5. 5

  vakti olmamak nedir ?

  bir kimse veya iş için ayıracak zamanı olmamak
 6. 5

  üstüne vazife olmamak (veya değil) nedir ?

  görevi olmamak o görev kendini ilgilendirmemek
 7. 5

  üstüne olmamak nedir ?

  daha üstü bulunmamak
 8. 5

  umurunda olmamak nedir ?

  aldırmamak
 9. 5

  ucu ortası belli olmamak nedir ?

  (iş için) neresinden başlanacağı kestirilemez durumda olmak
 10. 5

  tutunacak dalı olmak (veya olmamak) nedir ?

  güveneceği bir kimse veya şey bulunmak (bulunmamak)
 11. 5

  tadına doyum olmamak nedir ?

  bir şeyin tadı çok beğenilmek
 12. 5

  tarakta bezi olmamak nedir ?

  sözü edilen konu ile ilgisi olmamak, bilgisi bulunmamak
 13. 5

  taraflı olmamak nedir ?

  kendini ilgili saymamak veya anlamazlıktan gelmek
 14. 5

  su götürür yeri olmamak nedir ?

  başka türlü yorumlanacak bir yönü bulunmamak
 15. 5

  sırtında (veya arkasında) yumurta küfesi yok ya! (veya olmamak) nedir ?

  eski düşünce ve yönünü kolayca değiştiren veya sözünden caymakta sakınca görmeyen kimseler için kullanılır
 16. 5

  sepette pamuğu olmamak nedir ?

  bilgisiz, boş kafalı olmak
 17. 5

  sakınması olmamak nedir ?

  korkusu, çekinmesi olmamak incelik kurallarına, saygıya aldırmadan davranmak
 18. 5

  sağı solu olmamak nedir ?

  olumlu mu olumsuz mu davranacağı bilinmeyen bir kişi olmak
 19. 5

  sağı solu olmamak nedir ?

  nasıl davranacağı kestirilmez olmak