olguculuk

  1. 5

    olguculuk nedir ?

    Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte 'un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
  2. mavimor

    Olguculuk

    OLGUCULUK (POZİTİVİZM) Felsefede olgularla desteklenen ya da olgularla ilgili verilere dayanan bilginin tek sağlam bilgi türü olduğu görüşü. Dar anlamıyla August Comte 'un felsefesi için de kullanılır. Genel çizgileriyle Olguculuk, deney konusu edilebilecek olgularla ilgili, yani en geniş...
Üst