koymak

 1. F

  Etrafımıza Sınırlar Koymak Bencillik Midir Birnevi?

  Etrafımıza Sınırlar Koymak Bencillik Midir Birnevi? bu konuda düşüncelerinizi bekliyorum.Oyunuzla birlikte açıklamasını da yazarsanız sevinirim.
 2. 5

  yoluna koymak nedir ?

  istenilen biçime getirmek, düzene koymak
 3. 5

  yoluna baş koymak nedir ?

  bir amaca, bir gayeye yönelmek bütün varlığıyla kendini vermek
 4. 5

  yerine koymak nedir ?

  gibi görmek, saymak yitirilen, elden çıkan bir şeyin, benzerini veya eşini sağlamak
 5. 5

  yem dökmek (veya koymak) nedir ?

  avlanılacak hayvanları bir yere çekmek için yiyecek dökmek aldatabilmek için inanç verici davranışta bulunmak
 6. 5

  yasa çıkarmak (yapmak veya koymak) nedir ?

  bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
 7. 5

  üzerine koymak nedir ?

  katmak, eklemek
 8. 5

  üstüne koymak nedir ?

  katmak eklemek
 9. 5

  tutuya koymak nedir ?

  tutu olarak vermek, terhin etmek
 10. 5

  torbaya koymak nedir ?

  sağlamak
 11. 5

  tıkırını yoluna koymak nedir ?

  geçim düzenini iyi olarak sağlamak
 12. 5

  teşhis etmek (veya koymak) nedir ?

  kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek elde bulunan verilere, belgelere göre bir durumun sebeplerini, niteliklerini tespit etmek bulgularına bakarak hastalığın ne olduğunu tespit etmek
 13. 5

  tekere çomak sokmak (veya taş koymak) nedir ?

  birinin yolunda giden işini aksatan, engelleyen davranışta bulunmak
 14. 5

  tefe koymak (veya tefe koyup çalmak) nedir ?

  biri hakkında alaylı dedikodu yapmak
 15. 5

  taşı gediğine koymak nedir ?

  gerekli bir sözü tam zamanında ve yerinde söyleyerek karşısındaki kimseyi susturmak, zekice davranmak
 16. 5

  taş koymak nedir ?

  (işi, hareketi vb.) engellemek için bahane yaratmak
 17. 5

  tarih atmak (veya koymak) nedir ?

  bir şeyin üzerine tarih yazmak
 18. 5

  takoz koymak nedir ?

  aracın hareketini önlemek için tekerleklerden birinin önüne veya arkasına takoz yerleştirmek, takoz atmak olacak işi engellemek
 19. 5

  şekle sokmak (veya koymak) nedir ?

  uygun bir biçime girmesini sağlamak herhangi bir biçimde sonuca ulaştırmak
 20. 5

  sıraya koymak nedir ?

  düzenlemek, sıralamak