ilkcag

 1. F

  İlkÇağ Filozofları (Sokrates Öncesi) Fragmanlar (Sofistler Hariç)

  Milet Okulu (Thales,Anaksimandros,Anaksimenes) Thales’ten (Fragmanlar) “Su (hydor), her şeyin arkhesi, ilkesi, doğası veya nedenidir” (Metafizik,986b,20). (Arkhe: Eski Yunanca’da, başlangıç,köken,ilk-madde,ilk-neden anlamlarına gelir). “Dünya, suyun üzerinde yüzer” (De Caelo,294a,28). “Her şey...
 2. O

  İlkçağ Felsefesi

  İLKÇAĞ FELSEFESİ M.Ö. 7. yüzyılın sonundan başlayıp, M. S. 2. yüzyıla dek süren dönemin felsefesidir. İlkçağ felsefesi, mitolojiden ya da çoktanrılı dinden kopuş ve doğal olayların yine doğal nedenlerle açıklanması gerektiği inancıyla başlamıştır. En seçkin temsilcileri arasında Sokrates...
 3. fides

  İlkçağ Felsefesi

  M.Ö. 7. yüzyılın sonundan başlayıp, M. S. 2. yüzyıla dek süren dönemin felsefesidir. ilkçağ felsefesi, mitolojiden ya da çoktanrılı dinden kopuş ve doğal olayların yine doğal nedenlerle açıklanması gerektiği inancıyla başlamıştır. En seçkin temsilcileri arasında Sokrates, Platon ve Aristoteles...
Üst