hiristiyanlik

  1. mavimor

    Hırıstiyanlık Felsefesi

    HIRİSTİYANLIK FELSEFESİ Düşünce akımlarının temel hatlarını çizdiğimiz İlkçağın bu son döneminde yeni bir din, yeni bir örgüt olarak "Hıristiyanlık" ortaya çıkmıştır. Hıristiyanlık, kaynağı yönünden, Roma'daki çeşitli hellenistik tapınmalardan biridir. M.Ö. tahminen I. yüzyılda hellenistik...
Üst