hava

 1. 5

  hava tahmini nedir ?

  Kısa bir süre için havanın nasıl olacağını bulma
 2. 5

  hava şartları nedir ?

  Hava durumu
 3. 5

  hava süzgeci nedir ?

  Otomobillerde motora ve hava kompresörüne giden havayı süzmeye yarayan alet
 4. 5

  hava sahası nedir ?

  Bir devletin yalnız kendisinin kullanma hakkı olduğu, başka devletlerin ancak ilgili devletten izin alarak yararlanabileceği gökyüzü parçası
 5. 5

  hava parası nedir ?

  Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
 6. 5

  hava oyunu nedir ?

  Bir mal fiyatının yükseleceği umuduyla o maldan, sözde ileride teslim alınmak üzere, bir parti satın almak ve vakit gelince bu malın pahalanıp ucuzladığına göre fiyat farkını satıcıdan almak veya ödemek şeklinde girişilen bir çeşit talih oyunu
 7. 5

  hava raporu nedir ?

  Hava durumu
 8. 5

  hava musluğu nedir ?

  Radyatörlerde oluşan soğuk havanın dışarı atılmasını sağlayan musluk
 9. 5

  hava meydanı nedir ?

  Hava limanı
 10. 5

  hava limanı nedir ?

  şehirler veya ülkeler arası hava yolu ulaşımı için gerekli teknik ve ticarî kuruluşların bütünü Bu alt yapının yerleştirilmesini, işletilmesini ve geliştirilmesini sağlayan kuruluş
 11. 5

  hava küre nedir ?

  Hava yuvarı
 12. 5

  hava kuvvetleri nedir ?

  Ülkenin havadan savunulmasını sağlamak için uçak, helikopter, balon gibi araçlardan ve bunlarla ilgili yer hizmetlerinden, kuruluşlarından oluşan teşkilât
 13. 5

  hava köprüsü nedir ?

  Zorunlu durumlarda iki şehir veya ülke arasında hava yoluyla sağlanan sürekli ulaşım
 14. 5

  hava kesesi nedir ?

  Balıkların aşağı ve yukarı inip çıkmalarını sağlayan, hava ile dolup boşalan kese Kuşlarda vücudun çeşitli yerlerinde bulunan ve akciğere bağlı olan boşluklar Birçok böceklerde trake boruları üzerinde yer almış olan hava dolu şişkinlikler
 15. 5

  hava kapağı nedir ?

  Bir kanaldan geçen havanın niceliğini ayarlayan kapak
 16. 5

  hava kanalı nedir ?

  Havayı bir yerden başka bir yere iletmekte kullanılan kanal (boru)
 17. 5

  hava indirme nedir ?

  Hava kuvvetlerine ait birliklerin hava yoluyla gerçekleştirdiği harekât
 18. 5

  hava hukuku nedir ?

  Havada ulaşımı düzenlemek için konulmuş hukuk kurallarının bütünü
 19. 5

  hava haritası nedir ?

  Hava durumlarının işlendiği özel yeryüzü haritası
 20. 5

  hava gazı sayacı nedir ?

  Hava gazı sarfiyatını ölçen alet, gaz sayacı