gok

 1. 5

  yerle gök bir olsa nedir ?

  sonu ne olursa olsun
 2. 5

  yer demir gök bakır nedir ?

  çorak ve sıcak bir yeri niteler hiçbir yardım ve umut olmadığında kullanılır
 3. 5

  yer bakır gök demir kesilmek nedir ?

  tamamen tükenmek, bitmek, yoksul duruma düşmek
 4. 5

  yer bakır gök demir nedir ?

  şartların zor, imkânların kısıtlı olduğu durumlarda söylenir
 5. 5

  küresel gök bilimi nedir ?

  Gök küresindeki cisimlerin yerlerinden söz eden bilim
 6. 5

  gök yakut nedir ?

  Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
 7. 5

  gök taşı nedir ?

  Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yer yüzüne ulaşan katı cisim, meteor taşı, meteroit
 8. 5

  gök küresi nedir ?

  iç yüzü gökyüzü olarak kabul edilen, yarı çapı sonsuza uzanmış yer merkezli küre
 9. 5

  gök kutbu nedir ?

  Gök ekseninin gök küresini deldiği iki noktadan her biri
 10. 5

  gök kuşağı nedir ?

  Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gök yüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü, alkım, ebe kuşağı, ebem kuşağı, eleğimsağma, hacılar kuşağı, yağmur kuşağı, alâimisema
 11. 5

  gök kumu nedir ?

  Gök taşlarında görülen küresel tanecikler
 12. 5

  gök kubbe nedir ?

  Kubbeye benzemesi bakımından gök
 13. 5

  gök kır nedir ?

  At donlarından maviye çalan kır
 14. 5

  gök güvercin nedir ?

  Genellikle Avrupa ve yakın doğuda bahçelik yerlerde yaşayan bir tür kuş (Columba oenas)
 15. 5

  gök gürültüsü nedir ?

  Gök gürlemesi
 16. 5

  gök gürlemesi nedir ?

  şimşek çaktıktan veya yıldırım düştükten önce veya sonra havada duyulan gürültü
 17. 5

  gök gözlü nedir ?

  Gözleri mavi ile açık yeşil arası olan
 18. 5

  gök fiziği nedir ?

  Yıldızların ışığını inceleyen, fizik yapılarını araştıran bilim kolu, astrofizik
 19. 5

  gök evi nedir ?

  Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
 20. 5

  gök eşleği nedir ?

  Gök eksenine yer merkezinde dik olan düzlemin gök küresiyle ara kesiti
Üst