gitmek

 1. 5

  zoruna gitmek nedir ?

  onuruna dokunmak. gücüne gitmek
 2. 5

  zıddına basmak (veya bir şey birinin zıddına gitmek) nedir ?

  sinirlendirmek, sinirini bozmak
 3. 5

  zıt gitmek nedir ?

  birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
 4. 5

  zevkine gitmek nedir ?

  hoşuna gitmek
 5. 5

  yuvarlanıp gitmek nedir ?

  eldeki imkânlarla geçinmek birdenbire ölmek
 6. 5

  yolunda gitmek nedir ?

  olumlu gelişme göstermek; olumlu sonuçlanmak
 7. 5

  yola gitmek nedir ?

  yolculuğa çıkmak
 8. 5

  yol gitmek nedir ?

  yolda ilerlemek. görünmek yola gitmek gerekmek
 9. 5

  yitip gitmek nedir ?

  görünmez olmak, ortadan kakmak
 10. 5

  yaver gitmek nedir ?

  (şans, talih için) uygun gitmek
 11. 5

  yangına körükle gitmek nedir ?

  gerginliği, uzlaşmazlığı artıracak biçimde davranmak
 12. 5

  yağma gitmek nedir ?

  bir şey çok alıcı bulmak, çok satılmak
 13. 5

  yabana gitmek nedir ?

  hiç tanınmayan, bilinmeyen birine, bir yabancıya verilmek
 14. 5

  vız gelip tırıs gitmek nedir ?

  hiç önemsememek, aldırış etmemek
 15. 5

  üzerine üzerine gitmek nedir ?

  çekinmeden, sonucu tehlikeli olabilecek bir şeyle uğraşmak, yılmamak
 16. 5

  üstüne üstüne gitmek nedir ?

  çekinmeden, sonucu tehlikeli olabilecek bir şeyle uğraşmak yılmamak
 17. 5

  üstüne gitmek nedir ?

  karışmak
 18. 5

  uzaklara gitmek nedir ?

  konudan ayrılmak gözleri dalmak, dalıp gitmek
 19. 5

  uçup gitmek nedir ?

  kaybolmak,yok olmak