gelmek

 1. 5

  zor gelmek nedir ?

  bir işin yapılması birine güç gelmek
 2. 5

  zevkli gelmek nedir ?

  hoşlanmak
 3. 5

  zarar gelmek nedir ?

  kötülük gelmek
 4. 5

  zar gelmek nedir ?

  şansı iyi olmak
 5. 5

  zam gelmek nedir ?

  fiyatı artmak
 6. 5

  yüz yüze gelmek nedir ?

  birden karşılaşmak bir araya gelmek
 7. 5

  yüzüp yüzüp kuyruna gelmek nedir ?

  uzun sürmüş bir işi bitirmek üzere olmak
 8. 5

  yüzüne kan gelmek nedir ?

  sağlığı yerine gelmek, benzinin solgunluğu geçmek
 9. 5

  yüreğinden gelmek nedir ?

  bir şeyi isteyerek, severek yapmak
 10. 5

  yüreği ağzına gelmek nedir ?

  birdenbire çok korkmak, aşırı korku veya sevinçten ziyadesiyle heyecanlanmak, endişelenmek
 11. 5

  yumurta kapıya dayanmak (veya gelmek) nedir ?

  yapılacak iş için zaman çok daralmak
 12. 5

  yumruk yumruğa gelmek nedir ?

  yumruklaşmak
 13. 5

  yola gelmek nedir ?

  istenilen biçimde davranışı kabullenmek, düzelmek, uslanmak
 14. 5

  yerine gelmek nedir ?

  yapılmak, olmak eski duruma dönmek
 15. 5

  yeri gelmek nedir ?

  sırası gelmek, zamanı uygun olmak
 16. 5

  yanağına kan gelmek nedir ?

  yüzü daha canlı ve renkli olmak, iyi beslenmekten dolayı gürbüz görünmek
 17. 5

  yan gelmek nedir ?

  (bir işe karışmayarak) rahatına bakmak, keyfince yaşamak
 18. 5

  yabancı gelmek (veya gelmemek) nedir ?

  tanımamak (tanımak)
 19. 5

  vücuda gelmek nedir ?

  ortaya çıkmak, oluşmak, meydana gelmek, olmak