friedrich

 1. Discorium

  Friedrich Nietzsche *

  Friedrich Nietzsche, 15 Ekim 1844 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Henüz beş yaşındayken papaz olan babasını kaybetti. Bu durum karşısında oldukça etkilenen Nietzsche, yaklaşık bir sene sonra annesi ve diğer akrabalarıyla birlikte Naumburg'a yerleşti. Bu olay, düşüncelerini oluşturmasında...
 2. A

  Friedrich Nietzsche ve Üst İnsan Kavramı

  *Fredrick Nietzsche'nin yaşamı bence çelişkilerle doludur. *Kadınlar hakkındaki düşünceleri ile yaşamı tamamen birbiriyle çelişir. *Nietzsche'nin "Üst İnsan" kavramı ve felsefesi bence bir nevi "Tanrı" olma veya olduğunu sanma anlayışıdır. *Sağlık bilimini tanıyan bir insan olarak diyorum ki...
 3. mavimor

  George Wilhelm Friedrich Hegel 'e ait özlü sözler

  Tanrı, insan ve madde diye ayırım yapmak anlamsızdır. Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner. Gerçek ruhun kendisi olduğunu keşfeder. Aslında insan tanrı; tanrı da insandır. Her aklî olan gerçektir, her gerçek olan aklîdir. Felsefe...
 4. mavimor

  Friedrich August von Hayek 'e ait özlü sözler

  Bütün kamu maliyesi uygulaması, vergi yükümlüsünü kandırma, onu farkına vardığından daha fazlasını ödemeye teşvik etme ve başka birisine ödetileceğine inandırarak harcamaya razı etme gayretiyle geliştirilmiştir. Çoğunluklara olduğu kadar azınlıklara da hizmet etmesi piyasanın büyük meziyetidir...
 5. mavimor

  Friedrich Engels 'e ait özlü sözler

  Ne mutlu o yoksullara ki diğer dünya onlara verilmiştir. Er ya da geç bu dünya da onlara verilecektir.
 6. mavimor

  Friedrich Schiller 'e ait özlü sözler

  Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. Doğruluk her türlü şart altında meyve verir. Bilgeliğin, ak saçların bilgeliği olsun, fakat kalbin, masum çocukların kalbi olsun. Yumruğumda bir ordu hissediyorum - ya ölüm ya özgürlük! Hiç birşeyden korkmuyorum, hiç birşeyden! Senin sevginin...
 7. mavimor

  Johann Friedrich Von Schiller

  SCHİLLER, Johann Friedrich Von: Almanya'da 19. Yüzyılın ilk yarısında ortaya çikan Romantik felsefe akımının önemli düşünürü. Özellikle sanat ve eğitim konusundaki görüşleriyle haklı bir ün kazanmış olan Schiller, 1795 yılında yayınlanan Über die asthetische Erziehung des Menschen (İnsanın...
 8. mavimor

  Friedrich Ludwig Gottlob Frege

  Friedrich Ludwig Gottlob Frege Friedrich Ludwig Gottlob Frege (8 Kasım 1848 - 26 Temmuz 1925) Modern Matematiksel Mantık'ın ve Analitik Felsefenin kurucusu sayılan Alman matematikçi, mantıkçı ve filozof. Frege'nin Hayatı Wismar'da doğdu. 1869'da Jena Üniversitesi'nde öğrenime başladı ve iki...
 9. mavimor

  Friedrich August Von Hayek

  FRİEDRİCH AUGUST VON HAYEK 1899-1992 yılları arasında yaşamış Avusturya doğumlu İngiliz iktisatçısı ve filozofu. Temelde ya da öncelikle, bir iktisatçı olarak tanınan Hayek’in temel eserleri Road ta Serfdam [Köleliğe Giden Yol], The Pure Theory of Capital [Saf Sermaye Teorisi], The...
Üst