dusmek

 1. 5

  zayıf düşmek nedir ?

  zayıflamak güçsüzleşmek
 2. 5

  zannına düşmek nedir ?

  sanmak
 3. 5

  yüreğine od (veya ateş) düşmek nedir ?

  felâkete uğramak, çok üzülmek
 4. 5

  yüreğine kurt düşmek nedir ?

  şüphelenmek, içine kurt düşmek
 5. 5

  yorgun düşmek nedir ?

  çok yorulmak, bitkin duruma gelmek
 6. 5

  yolu düşmek nedir ?

  o yerden geçmesi gerekmek sırası gelmek
 7. 5

  yola (veya yollara) düşmek nedir ?

  yola çıkmak, yol almaya başlamak
 8. 5

  yenik düşmek nedir ?

  yenilmek, mağlûp olmak
 9. 5

  yatağa (veya yataklara) düşmek nedir ?

  yataktan kalkamayacak kadar hasta olmak
 10. 5

  yanılgıya düşmek nedir ?

  bilmeden bir yanlışlık yapmak
 11. 5

  vücuttan düşmek nedir ?

  zayıflamak
 12. 5

  vesveseye düşmek nedir ?

  kuruntuya kapılmak
 13. 5

  vehme kapılmak (veya düşmek) nedir ?

  yersiz korkuya, yanlış düşünceye kapılmak
 14. 5

  üzerine düşmek nedir ?

  bir şeyle ilgilenmeye başlamak, ilgi göstermek, bir şeyle çok uğraşmak
 15. 5

  üyeliği düşmek nedir ?

  üye olma niteliğini kaybetmek
 16. 5

  üstüne düşmek nedir ?

  bir kimseyle veya bir şeyle çok ilgilenmek
 17. 5

  ümidi suya düşmek nedir ?

  umudu kalmamak
 18. 5

  ümide düşmek nedir ?

  gerçekleşmesine, olacağına inanmak
 19. 5

  uzak düşmek nedir ?

  uzak olmak, uzak bulunmak
 20. 5

  uygun düşmek nedir ?

  yakışmak, yaraşmak, elverişli olmak